BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varme og ventilation

Varme og ventilation

Varme og ventilation

Varme og ventilation på lageret

Varme og ventilation på lageret

Analyser viser, at der i gennemsnit kan skæres 30-45 % af varmeregningen i engrosbranchens lagre. Erfaring viser, at investeringer i at mindske varmetab tjener sig ind igen på varmeregningen.
Port

Sluseporte/lameller og docking

Stop varmetabet

Sluser eller forrum mellem lager og modtagerområder forhindrer et stort varmetab. Men 58 % af alle lagre har dem ikke. Overvej, hvordan I kan holde på varmen og samtidig arbejde uhindret med at modtage og udsende varer. Løsningen kan f.eks. være:

  • Hurtig- eller sluseporte, som nemt og hurtigt kan lukkes op og i, så de ikke forstyrrer den daglige drift.
  • Lameller, der lapper ind over hinanden og forhindrer gennemtræk.
  • Slusehuse, der lukker tæt, giver bedre pladsudnyttelse indendørs.
  • Porttætninger, der forbedrer energieffektiviteten og arbejdsforholdene ved at beskytte mod vejr og træk under lastning.

Spørg en montør eller leverandør, hvilken løsning der er bedst for jer.

Strålevarme

Strålevarme

Et alternativ til traditionel opvarmning

Kun 1 ud af 4 af engrosbranchens lagre bruger strålevarme, selvom der er mange fordele:

  • Mindre varmeforbrugFjernvarme og varmen fra egen varmeproduktion, f.eks. oliefyr, gasfyr og biomassefyr, kan anvendes, hvilket reducerer jeres varmeforbrug markant.
  • Lavere rumtemperaturStrålevarme har den egenskab, at den oplevede temperatur medfører, at I kan sænke rumtemperaturen med typisk 4 grader.
  • Mindre elforbrugHar jeres lager i dag en varmeflade/caliofere, så vil I oven i varmebesparelserne også kunne spare den el, som fladen bruger til at cirkulere luften.
  • Kan kombineresStrålevarme fungerer fint i kombination med anden opvarmning, så I kan få en skræddersyet løsning til jeres virksomhed.
Opvarmning

Opvarmningsform

Skift fra olie, naturgas og elvarme

Knap 4 ud af 10 lagre har oliefyr, gasfyr eller elvarme. Er I blandt dem, så tal med en rådgiver om at konvertere til mere klimavenlige energikilder, f.eks. en varmepumpe. Hvilken pumpe, I skal vælge, afhænger af behov, varmeforbrug og nuværende opvarmningsform.

 

Ventilation

Ventilation

Sæt behovsstyring på ventilationsanlægget

3 ud af 4 lagre mangler behovsstyret ventilation – dvs. et ventilationsanlæg, som styres efter behovet i lokalet i stedet for at køre konstant.

Vinduer

Vinduer

Skift til energivinduer eller sæt energiruder i

Er jeres vinduer dårlige til at holde på varmen? Så er det tid til at forbedre eller udskifte dem. Ud over sparede varmeudgifter kan I slippe for træk, kuldenedfald og kondens.

Hvis rammen er i ok stand, behøver I som udgangspunkt ikke udskifte hele vinduet. Så kan I forbedre det ved f.eks. at installere en forsatsrude eller skifte ruderne ud med energiruder.

Køber I nyt, så vælg de kvalitets- og energimæssigt bedste vinduer på markedet. Selvom de ofte er dyrere, tjener I det ind i længden på en mindre varmeregning.

Tag, væg og gulv

Tag, vægge og gulv

Isoler tag, vægge og gulv

  • TagHvis I skal reparere taget eller tagbeklædning, er det en god idé at efterisolere taget samtidig. Efterisoler til mindst 300 mm – eller 400 mm for at opnå lavenerginiveau. Lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.
  • Vægge og gulvIsoler ydervægge og gulve. Husk også at isolere mod uopvarmede rum. Det er bedst at isolere bygningen udvendigt, fordi det giver lavest risiko for fugtproblemer.

Sørg for at tætne lageret indefra. Ud over en større varmeregning fører utætheder til råd og svamp, fordi varm, fugtig luft kan trænge ud i konstruktionerne.

Overvej en natrundering

En natrundering er en oplagt mulighed for at finde energibesparelser på f.eks. ventilation. For virksomheder, der arbejder i døgndrift, bør natrunderingen foregå, når aktiviteterne ligger stille, f.eks. i en ferie.

Varme og ventilation på lageret

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Hvis I sætter varmeforbruget under lup, er der formentlig et stort sparepotentiale. Undersøgelser viser, at der i engrosbranchens lagre samlet set kan spares 460-640 GWh/år. Det svarer til en reduktion på 30-45 %.

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Hvor stort et besparelsespotentiale, der er i jeres lager, afhænger af mange ting: Hvilke tiltag I allerede har gjort, om jeres bygning er ny eller gammel, hvilken type varer I har, jeres adfærd og meget mere.

Vil I kigge på jeres varmeforbrug, så få hjælp af en installatør eller en energirådgiver. Vedkommende kan beregne, hvor meget der er at spare, og hvor længe der går, før investeringen er tjent hjem igen.

Energitiltag med effekt

Tiltag Besparelse for branchen Tilbagebetalingstid
Rulleporte 40 til 75 GWh/år Under 2 år
Lamelgardiner 15 til 25 GWh/år Under 2 år
Strålevarme 15 til 30 GWh/år 3 til 7 år
Udnytte overskudsvarme 270 til 310 GWh/år 1 til 4 år

 

Stort besparelsespotentiale i engrosbranchen

Læs mere

Indsigter i engros

Indsigter i engros

Hvis du rådgiver engrosbranchen, finder du herunder noget af den viden, som Energistyrelsen har fået gennem deres analyser af lagre. Generelt er engros en branche, der har et stort energiforbrug og samtidig et stort potentiale for besparelser på området.

Hvor er det største potentiale?

Den procentvis fordeling af energiforbruget i engrosbranchen:

Fordeling af forbrug

Det kan betale sig

Det bedste argument er, at det kan betale sig at udskifte energislugerne. Vi ved, at der er stor konkurrence i detailbranchen, hvilket også påvirker engrosbranchen, der er deres hovedleverandør. Opstil regnestykket og vis, hvad potentialet er. Hvad koster energitiltagene, og hvornår er de tjent ind?

Indsigter i engros

Varme og ventilation