BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Høje energipriser

Høje energipriser

Høje energipriser

Sådan holder I udgifterne nede

Sådan holder I udgifterne nede

De tårnhøje energipriser udfordrer virksomhederne. Se, hvad I kan gøre for at spare på energiudgifterne.

De høje energipriser rammer især gasafhængige virksomheder, men også prisen for el, olie og andre energiformer er steget markant. Der er derfor god grund til at spare på energien i alle virksomheder.

Kommer der en reel forsyningskrise, kan de største gasforbrugende virksomheder få stoppet leverancen af gas helt eller delvist i en periode.

Herunder kan du se, hvad I kan gøre for at holde energiudgifterne nede.

Her og nu

Her og nu

Sluk og skru ned og spar allerede i dag ved at slippe af med unødvendigt energiforbrug.

Vaner og adfærd

Spar allerede i dag ved at huske at slukke for lys, varme, ventilation mv. – og først tænde, når det er nødvendigt.

Sæt tal på unødvendigt forbrug ved at gennemgå bygningen uden for arbejdstid på en såkaldt natrundering. Her opdager I nemt skjult energiforbrug, som kan stoppes med små eller ingen investeringer.

Tal med jeres medarbejdere om gode energivaner, og gennemfør evt. en adfærdskampagne i virksomheden.

Spareråd

Konkrete spareråd

Spareråd til varme, ventilation, lys og it.

Læg elforbrug på tidspunkter med billig strøm, når det er muligt, f.eks. it-opdateringer. Det er typisk om aftenen og natten, og når der er stor produktion af vedvarende energi fra sol og vind.

Varme

 • Sænk om muligt temperaturen. 1°C sparer ca. 5 % på varmeregningen
 • Hold døren lukket til kælderrum, kølerum, m.m.

Ventilation

 • Begræns drifttiden, til når folk er på arbejde
 • Tilpas luftmængden til antal medarbejdere

Lys

Aftal, at:

 • Den sidste, der forlader rummet, slukker lyset – også i køkkenet, på wc’et og på gangen
 • Alle slukker deres egen kontorlampe

It

 • Indstil computere, printere og kopimaskiner til at gå i dvale efter 10-15 minutter uden brug
 • Indstil skærme til at slukke efter højst 10 minutter
 • Sluk printere, kopimaskiner mv. efter arbejdstid, eller indstil dem til at slukke selv

 

 

Her og nu

På kort sigt

På kort sigt

I mange virksomheder er der oplagte tiltag, som kan spare masser af energi. Find de lavthængende frugter.

Gennemgå virksomheden for at finde de lavthængende frugter som f.eks. at udnytte overskudsvarme eller bruge frikøling til servere. Brug en professionel energirådgiver – eller gå selv på jagt med vores gratis tjeklister.

Spareråd

Konkrete spareråd

Råd om styring, indkøb og opvarmning

 • Sæt styring på energiforbrugetSæt automatisk styring på ventilation, varme, lys, it mv., så I kun bruger energi, når det er nødvendigt. Få justeret eksisterende automatik, så indstillingerne passer til jeres aktuelle behov.Se tjekliste for automatik
 • Køb effektive apparater og lysUdskift alt lys til LED og overvej, om I har forældede apparater, der sluger energi – f.eks. kopimaskiner, køleskabe eller ventilatorer. Brug vores indkøbsanbefalinger til at vælge nye effektive produkter, der sparer penge på energiregningen i hele produktets levetid.Se indkøbsanbefalinger
 • Forbered uafhængighed af gasI bør hurtigst muligt konvertere til grønnere og billigere energi. Pga. energikrisen er mange produkter og komponenter udsolgt og har lang ventetid. Gør jer i stedet klar ved at vælge jeres fremtidige energiform og setup. Indgå aftale om konvertering væk fra gas, så snart det er muligt.

På kort sigt

På sigt

På sigt

Søg tilskud

Når I har fundet tiltag til at spare energi i virksomheden, kan I søge tilskud fra Erhvervspuljen til at gennemføre dem. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne til en forbedring.

Spar med energiledelse

Der er mange penge at spare ved at energioptimere jeres virksomhed løbende. I kan sikre, at det sker ved at indføre energiledelse.

På sigt

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen

Hvis I overvejer at søge tilskud til grøn omstilling fra erhvervspuljen og har spørgsmål, kan I kontakte os på:

erhvervstilskud@ens.dk eller tlf.: 51 67 43 01.

Læs mere om tilskud

 

Høje energipriser