BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varme og ventilation

Varme og ventilation

Varme og ventilation

Indendørs og udendørs opvarmning

Indendørs og udendørs opvarmning

Indendørs varme

Få en varmepumpe

Varmepumper sparer penge og gør jer grønnere - og I kan få tilskud til investeringen. En varmepumpe kan både erstatte f.eks. olie eller naturgas og udnytte overskudsvarme fra processer i virksomheden.

Udnyt overskudsvarme

At udnytte varmen fra et sted til at varme et andet sted op er en god forretning. Der kan være spildvarme fra f.eks. hotellets eller restaurantens køkken eller klimaanlæg, som kan bruges et andet sted i bygningen. F.eks. til at varme værelser eller spiselokaler op.

Udendørs varme

Vælg el-terrassevarmer med infrarød varme til udendørsservering, der let kan reguleres efter behov – og sørg for fri adgang til lån af tæpper.

 • Vælg infrarød terrassevarmerDe opvarmer kun det strålerne rammer, og udgiften til el er typisk omkring en brøkdel af udgiften til gasdrevne varmere. De infrarøde terrassevarmere fås både med og uden halogen. Elforbruget til halogen lægger ca. 20 % oveni driftsprisen.
 • Tænk over behov og indretningVælg terrassevarmere, hvor I kan slukke og tænde individuelt og justere varmen efter antallet af gæster. Ekstra funktioner som f.eks. fjernbetjening, app-styring eller bevægelsessensorer gør det nemmere at tænde/slukke efter behov.

Vælg ikke terrassevarmere, der opvarmer luft og omgivelser ved hjælp af et almindeligt varmelegeme. De kaldes ofte reflektorterrassevarmere, og kan være kombineret med infrarød varme, men de er mindre effektive end rene infrarøde varmere. Reflektorterrassevarmere vil ofte være billigere i indkøb, men er 2-3 gange dyrere i drift end infrarøde terrassevarmere.

Læg tæpper frem og sørg for, at terrassevarmerne kun er tændt, når der er kunder. Sluk helt for terrassevarmerne uden for åbningstiden, hvis de står på standby. Det kan reducere standbyforbruget til ca. 1/3.

 

Indendørs og udendørs opvarmning

Ventilation

Ventilation

Justering af ventilationsanlægget forbedrer indeklima og elregningen mindre.

Justering af ventilationsanlægget forringer ikke jeres indeklima. Den nuværende ventilation vil stadig være til stede – bare kun i de mængder og på de tidspunkter, hvor der er brug for det.

 • Reducer luftmængdeOfte bliver rum ”overventileret” – dvs. at der bliver tilført mere luft til rummet end nødvendigt. Undersøg, om den tilførte luftmængde passer til antallet af kvadratmeter og til det typiske antal af mennesker i bygningen. Her kan en rådgiver eller et ventilationseftersyn hjælpe jer.
 • Etabler varmegenvindingHvis I har et balanceret ventilationsanlæg (indblæsning og udsugning) uden varmegenvinding, bør I overveje at etablere væskekoblet varmegenvinding. Så vil I typisk kunne spare 50-60 % af varmetilførslen. Væskekoblet varmegenvinding genvinder nemlig varmen fra udsugningsluften til indblæsning.
 • Reducer luftmængde efter behovHvis I ikke har behovsstyret ventilation – dvs. et ventilationsanlæg, som styres efter behovet i lokalet – kan I spare energi ved at få det. Rent praktisk kan det gøres ved f.eks. at installere en frekvensomformer – tal med en håndværker eller rådgiver om det.
 • Optimer driften med et ventilationseftersynI kan få en specialist til at gennemgå jeres ventilation og hjælpe jer med at optimere driften. Vælg et certificeret firma, som er godkendt af VENT-ordningen.

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlægKravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

21.09.2022
2.27 MB
4 SIDER
Brug listen med krav – når I skal bygge nyt ventilationsanlæg.


Tjekliste for ventilationTjekliste for ventilation

Tjekliste for ventilation

Tjekliste for ventilation

22.09.2022
4.83 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.


Fakta om ventilation

 • 15 % af erhvervslivets samlede elforbrug gik i 2012 til ventilation - heraf ca. 2/3 til rumventilation og 1/3 til procesrelateret ventilation. 

 • Virksomheder inden for handel og service alene kan i alt spare 125 mio. kr. årligt. 

 • Hvis I sænker drifttiden med 10 %, opnår I en tilsvarende elbesparelse på 10 %.

 • Hvis I reducerer luftmængden med 20 %, opnår I en elbesparelse på op til 45 %. Det skyldes, at elmotorens arbejde for at transportere ventilationsluften bliver reduceret kraftigt ved en faldende luftmængde.

 • Danske virksomheder kan i alt spare 400 mio. kr. på el til ventilation. De fleste besparelser opnår I ved at regulere ventilationsanlægget efter behovet. 

Ventilation

Miljømærkning af hotel og restauration

Miljømærkning af hotel og restauration

Hoteller og restaurationer bruger i stigende grad miljømærkning til at profilere sig over for kunder. Det er en oplagt mulighed, når I alligevel sparer på energien.

Miljømærkning af hotel og restauration

Miljømærkning af hotel og restauration

Miljømærkning af hotel og restauration

Stadig flere hoteller og restaurationer kan bryste sig af miljømærkning, der gør det nemmere for kunderne at vælge grønne overnatningssteder, restauranter mv.

Miljømærkning kan være en oplagt måde at profilere jer på – især, hvis I allerede arbejder med energibesparelser.

Miljømærkningsordninger for hotel og restauration

Miljømærkning af hotel og restauration

Læs mere

Indsigter i hotel og restauration

Indsigter i hotel og restauration

Hvis du rådgiver hotel- og restaurationsbranchen, så finder du herunder noget af den viden, som findes om energiforbrug.

Indsigter i hotel og restauration

Varme og ventilation