BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Udlejer

Udlejer

Udlejer

Spar energi som udlejer eller lejer

Spar energi som udlejer eller lejer

Energiforbedringer gør udlejningsejendomme mere attraktive. For udlejere bliver det nemmere at fastholde og tiltrække lejere. For lejerne betyder det bedre indeklima og mindre el- og varmeregninger.

Se, hvordan I finansierer energiforbedringer og opnår driftsbesparelser uden konflikt.

Energiforbedringer

Energiforbedringer

Der kan mangle motivation til at energiforbedre ejendomme, hvis lejerne høster gevinsten i form af lavere udgifter. Og finansierer I energiforbedringer med huslejestigninger, kan det være en kilde til konflikt. Men ejer-lejer problematikker kan løses, og der er mange fordele.

Fordele ved energirenovering

 • Øget ejendomsværdi
 • Billigere drift
 • Bedre komfort og indeklima
 • Fremtidssikrer ejendommen
 • Mulighed for grøn markedsføring

Overvej, hvilke energiforbedringer der kan gøre din ejendom attraktiv og fremtidssikret. Du kan tage udgangspunkt i ejendommens energimærke eller få en energirådgiver til at gennemgå ejendommen og komme med forslag.

Finansiering

Ejer-lejer konflikter om energiforbedringer handler typisk om finansiering. Gå i dialog med lejere forud for energiforbedringer. Sæt dem ind i årsager til energiforbedringer og valg af finansieringsmodel.

Regler om udlejning

Eksempler på finansieringsmodeller:

1. Forhøj huslejen - lejer høster energibesparelsen

Når du forhøjer huslejen, kan du afskrive investeringen. Dine lejere får til gengæld lavere energiudgifter. Det er lejernes ansvar at indfri de beregnede energibesparelser. Hvis lejekontrakten ikke gør det muligt at finansiere en investering via huslejestigning, kan du i stedet få en skriftlig tilkendegivelse fra lejerne, om at de er indforstået med det.

Hvis du indgår aftale med lejerne om en forbedring gennem modellen ”Aftalt grøn byfornyelse”, kan du muligvis få økonomisk støtte til projektet.

Fordele

Fordele

Huslejen sikrer finansieringen

Der er incitament for lejere til at spare energi

Ulemper

Ulemper

Hvis energibesparelsen ikke matcher huslejeforhøjelse, er der risiko for utilfredse lejere.

Lejere med kort tidshorisont har mindre fordel af forbedringer end lejere med lang tidshorisont

Det kan være juridisk besværligt afhængigt af lejekontraktens udformning

2. Fastfrys huslejen - udlejer høster energibesparelsen

Hvis du sætter et fast beløb til el og varme som en del af huslejen, kan du lade energibesparelsen betale investeringen. I denne model er du som udlejer ansvarlig for at indfri de beregnede energibesparelser.

Fordele

Fordele

Forbedringen indtjenes via energibesparelser over en årrække

Ejendommen bliver mere attraktiv

Ulemper

Ulemper

Usikker og lang tilbagebetalingstid, da energibesparelserne ikke er garanterede indtjeninger

Intet incitament for lejer til at spare energi

Indgå kompromis

Det er ofte nødvendigt at indgå kompromiser for at opnå en løsning, som ikke skræmmer lejerne væk. Du kan f.eks. foreslå:

 • Differentieret afskrivningNye vinduer eller tag kan f.eks. afskrives over 20 år og ventilation eller belysning over 3-5 år. Det giver en mindre huslejestigning for lejerne.
 • Betaling ved opsigelseDu kan lave et tillæg til lejekontrakten for erhvervslejemål, hvor lejerne forpligter sig til at betale en større bid af forbedringen, hvis de forlader bygningen inden for en kort årrække. Det gør det muligt at arbejde med længere tilbagebetalingstider, så huslejestigningen bliver lille eller nul.

Drift

Drift

Når energiforbruget bliver opgjort efter en fordelingsnøgle, er der ikke meget incitament til at spare energi i den daglige drift, da eventuelle besparelser fordeles på alle lejemål.

Individuelle målere gør lejemålet attraktivt

Opsæt individuelle energimålere for el og varme på hvert lejemål, så lejerne kun afregnes for den energi, de selv bruger. Det gør lejemålet mere attraktivt, at lejere har mulighed for at spare penge via energirigtig adfærd.

Sådan afregner du energiforbruget

 • ElI hvert lejemål opsættes en bimåler godkendt til afregning, så hver lejer betaler eget elforbrug direkte til elselskabet. Det er forholdsvis nemt og billigt at sætte elbimålere op. Arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør. Typisk går udgifter til el på fællesarealer fortsat over en måler hos udlejer og fordeles efter m2 på lejerne.
 • VarmeI ejendomme med varmeforgreninger til hvert lejemål, kan du få sat varmemålere på de enkelte lejemål. Ellers kan du selv købe og opsætte små digitale målere på hver radiator. Afregning kan være kompleks, fordi varmeforbruget i lejemålene påvirker hinanden. Få evt. hjælp af et firma, der udfører professionelle varmeregnskaber.

Spar energi via lejekontrakten

Udformningen af lejekontrakter er afgørende for energiforbruget i ejendommen – og for muligheden for at gøre noget ved det. Få hjælp af en advokat, hvis du er i tvivl om lejekontrakt.

Regler

Gode råd om lejekontrakt

 • Beskriv finansiering af forbedringerSørg for, at lejekontrakten rummer mulighed for at finansiere energiforbedringer gennem huslejeforhøjelse.
 • Definér ansvar for vedligehold og installationerEn udførlig ansvarsfordeling for vedligeholdelse og tekniske installationer sikrer, at bygning og installationer ikke har unødvendigt energiforbrug som følge af mislighold.

Du bør eje de byggetekniske installationer

Det giver mere attraktive lokaler og lavere energiudgifter, hvis du som udlejer ejer og er ansvarlig for ejendommens byggetekniske installationer. Når lejere selv må installere ventilation, belysning mv. fører det til installationer af dårlig kvalitet med højt energiforbrug, da det ikke er noget værd for lejeren, hvis de flytter.

Udlejer