BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energimærkning bygninger

Energimærkning bygninger

Energimærkning bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkningen viser, hvor meget energi bygningen bruger, og hvor man med fordel kan energiforbedre. Alle bygninger skal energimærkes ved salg og udleje. Offentlige bygninger over 250 m2 skal altid have en gyldig energimærkning, med mindre de er undtaget.

Hvad er energimærkning af bygninger?

Energimærket viser bygningens energimæssige tilstand. Energimærket har 2 overordnede formål:

  • Synliggøre, hvor meget energi bygningen bruger
  • Vise, hvilke energiforbedringer det kan betale sig at gennemføre, hvad de koster, og hvor meget I kan spare ved at gennemføre dem.

Energimærket vises på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.

Mærkningsrække

Nyt format fra 2021

Energimærkningsrapporten har fået et nyt format, der skal føre til flere konkrete energiforbedringer. Den nye rapport viser, hvor det kan være mest relevant at energiforbedre, hvad der er gevinsterne for økonomi og klima, og hvordan det konkret kan gøres.

2 typer energimærkning

Bygninger kan energimærkes efter 2 forskellige principper.

Energimærkning af bygninger

Bygninger til handel og service

Bygninger til handel og service

Det er jeres eget ansvar, at bygningen er energimærket. Hele bygningen energimærkes altid samlet, ligesom forbedringer af bygningen stort set altid sker på hele bygningen samtidig.

Der er ingen krav om, at produktionsbygninger er energimærkede.

Hvornår skal bygninger til handel og service mærkes?

Reglerne for energimærkning afhænger af bygningens størrelse:

  • Alle bygningerHvis I skal sælge eller udleje jeres bygning, skal I kunne fremlægge en gyldig energimærkning af bygningen for køber.
  • Nyopførte bygninger på mindst 60 m2Bygningen skal energimærkes, før den tages i brug eller meldes færdig.
  • Bygninger på over 600 m2, der ofte besøges af offentlighedenBygningen skal have energimærket opsat på et synligt sted.

Bygninger til handel og service

Find energimærket på din bygning

Energimærkning bygninger