BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Erhvervstilskud

Erhvervstilskud

Erhvervstilskud

Tilskud til grøn omstilling i erhvervslivet

Tilskud til grøn omstilling i erhvervslivet

Forestil dig fremtiden for din virksomhed. Hvad kan du gøre for at være bedre rustet?

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Både små og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030. Erhvervspuljen er sat i verden for at understøtte, at potentialet for et grønnere og mere energieffektivt erhvervsliv indfries. Med et tilskud fra Erhvervspuljen bliver det mere rentabelt for virksomheder at investere i grønne projekter, der kan styrke både konkurrenceevne og omdømme. Grønne investeringer kan desuden bidrage til at skære toppen af energiregningerne, reducere virksomhedernes CO2-udledninger og styrke forsyningssikkerheden i samfundet.

Virksomheder kan maksimalt få 112 mio. kr. i tilskud, og puljen dækker op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger afhængigt af din virksomheds størrelse.

Reglerne for Erhvervspuljen blev ændret den 1. november 2022, og puljen er nu åben og kan søges hele året.

Kom i gang med at ansøge

Så meget tilskud er der søgt om

Det reserverede tilskudsbeløb opdateres ugentligt.

Erhvervspulje målgrupper

Erhvervspulje målgrupper

Branchespecifik information

Vi har samlet en række branchespecifikke informationer om Erhvervspuljen herunder.

Beregn, hvad du kan få i tilskud

Beregn, hvad du kan få i tilskud

Med de 2 nye tilskudsberegnere kan du hurtigt få klart svar på, hvor stort et tilskud du kan forvente at få fra Erhvervspuljen.

Tilskudsberegner til LED-belysning

Beregn, hvor meget din virksomhed kan forvente at få i tilskud til udskiftning af ældre, almen belysning til LED.

LED-beregner

 

Tilskudsberegner til udskiftning af kedler

Beregn, hvor meget din virksomhed kan forvente at få i tilskud til udskiftning af kedeller/kaloriferer til en grønnere løsning. Det årlige forbrug skal være mindre end 15.000 l olie, 15.000 m3 naturgas eller 32.000 kg træpiller:

KEDEL-beregner

 

Hvordan beregnes tilskuddet?

Erhvervspuljen er rettet mod både små og store virksomheder, der ønsker at gennemføre CO2- og energibesparende projekter. Størrelsen på tilskud afhænger af følgende:

 • Tilskuddet beregnes på baggrund af- Energibesparelsens størrelse med en støttesats på 10 øre pr. sparet kWh
  eller
  - CO2-reduktions størrelse med en støttesats på 500 kr. pr. sparet ton CO2
  Det største tilskud afgør hvilken af ovenstående, der vælges.  
 • Tilskuddet dækker op til 50 % af de støtteberettigede omkostningerVirksomhedens størrelse bestemmer, hvor stor en del af de støtteberettigede omkostninger til projektet, I maksimalt kan få dækket med et tilskud:
  - 50 % for små virksomheder
  - 40 % for mellemstore virksomheder
  - 30 % for store virksomheder
 • Få op til 112 mio. kr. i tilskudDer gives ikke tilskud på mindre end 10.000 kr. I kan maksimalt få 112 mio. kr. 
erhvervspuljen

OBS: Der kan ikke søges tilskud til solceller. Der kan heller ikke søges tilskud til projekter i husholdninger, transportsektoren, fiskeri- og akvakultursektoren, energiomdannelsessektoren, energiindustrien, foreninger samt offentlige institutioner og virksomheder.

 

Fordele ved grøn omstilling

Fordele ved grøn omstilling

Grøn omstilling kan skære toppen af energiregningerne, reducere CO2-udledninger og være med til at styrke forsyningssikkerheden. Men det kan også give en konkurrencefordel, da stadig flere kunder og forbrugere efterspørger en grønnere produktionskæde.

 • Bedre økonomi
 • Styrket forsyningssikkerhed
 • En mere konkurrencedygtig virksomhed
 • En bæredygtig og grøn position
 • Bedre arbejdsmiljø og trivsel

Få inspiration til planlægningen

 

Nu er det lettere at søge tilskud

Nu er det lettere at søge tilskud

Fra 1. november 2022 gælder nye regler for Erhvervspuljen. De nye regler gør det mere attraktivt for virksomheder at søge tilskud til projekter, der sparer energi og CO2 fra energiudledninger.
De nye regler er:
 • CO2-reduktioner indføres som supplerende tildelingskriterie, hvilket vil gøre det muligt, at projekter, der sparer CO2 men ikke energi, kan opnå støtte. F.eks. støtte til konvertering væk fra fossil gas til fjernvarme.
 • Erhvervspuljen vil fremover være åben for ansøgninger hele året, da ansøgningsrunder og ansøgningsfaser afskaffes. Samtidig skal ansøgninger ikke længere konkurrere på baggrund af ansøgt støtte pr. sparet kWh – der gives i stedet en fast sats, og ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet.
 • Projekter vil fremover kunne realiseres, så snart ansøger har modtaget en kvittering fra Energistyrelsen, hvilket vil ske umiddelbart efter ansøgning.
 • Der udarbejdes meget simple standardløsninger for konkrete projekttyper - en positivliste, så ansøger får større sikkerhed for størrelsen på tilskuddet og kun skal bidrage med få oplysninger i forbindelse med ansøgning.
 • Der indføres højere støttesats til investeringer i grøn omstilling.
 • Det vil ikke længere være muligt at søge om tilskud til installation af nye gaskedler samt udstyr, der forbedrer eksisterende gaskedler.
 • Der indføres en prioriteringsfaktor, så konverteringer fra naturgas til grøn energi som udgangspunkt får 25 % mere i tilskud.

Kom i gang med at ansøge

 

De 3 mest søgte tiltag

De 3 mest søgte tiltag

Vejen til en grønnere og mere energieffektiv virksomhed afhænger af jeres nuværende udgangspunkt, men også hvilken type af virksomhed, I er.

Se hvilke projekter, der er oftest søges tilskud til igennem Erhvervspuljen: 

Planlægning: Fordel ansvaret og få styr på dokumenterne

Planlægning: Fordel ansvaret og få styr på dokumenterne

Energieffektivisering og CO2-reducerende tiltag er ofte en opgave, der kommer ind som noget ekstra. Gør det klart fra start hvem i virksomheden, der er ansvarlig for ansøgningen og hvem, der skal bidrage.

Sørg for at have styr på:

1. Hvem er den internt ansvarlige?

Bliv enige om hvem, der skal holde styr på deadlines i projektets hovedfaser og have det overordnede ansvar for projektet. Det indebærer at skaffe relevant data og dokumentation, som f.eks. at foretage målinger og dokumentere gas- og elforbrug. Det indebærer også at være kontaktperson til Energistyrelsen, en eventuel energirådgiver og dem, som skal levere og opsætte tiltaget såsom installatører.

Vi anbefaler, at den internt ansvarlige sætter sig godt ind i Erhvervspuljen her på SparEnergi.dk og i ansøgningsmaterialet. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

2. Skal I hyre en ekstern energirådgiver, der kan hjælpe jer?

Det er forskelligt, om virksomhederne selv vælger at lave ansøgningen, eller om de får en energirådgiver til at hjælpe sig. Hvis I selv ansøger, findes der vejledninger og hjælpeværktøjer, som kan hjælpe jer igennem ansøgningsprocessen. Har I behov for at foretage målinger og beregninger, som I ikke selv ved, hvordan I foretager, kan det være en idé at tage kontakt til dem, som skal levere og opsætte tiltaget såsom installatørerne.

I kan hyre en ekstern energirådgiver, hvis I har brug for hjælp til hele ansøgningen eller blot dele af den. Energirådgiveren kan f.eks. hjælpe med at identificere projekter, fastlægge en business case, designe nye systemer. Energirådgiveren kan også kvalitetssikre ansøgningsmaterialet, tage til leverandørmøder eller stå for diverse beregninger. I kan give energirådgiveren adgang til at uploade og redigere ansøgningsmaterialet på Erhvervspuljens ansøgningsportal.

Nyttig viden: Honoraret til eksterne rådgiverydelser er tilskudsberettiget, og kan medregnes i projektets samlede investering.

Ansøg nu

 

I kan få tilskud flere gange

I kan få tilskud flere gange

Selvom I allerede har ansøgt eller fået tilskud til et projekt fra Erhvervspuljen, kan I sagtens få tilskud til flere projekter. Der er nemlig stor sandsynlighed for, at der er flere steder i jeres drift eller produktion, hvor I kan spare yderligere energi eller CO2. Hvis I f.eks. allerede har fået tilskud til at konvertere væk fra naturgas, kan I stadig søge om tilskud til at skifte jeres belysning til LED.

Erhvervspuljen dækker næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger, og hvis I savner inspiration, kan I læse mere om de mest almindelige energieffektiviseringer ovenover eller dykke ned i vores mange cases, som I finder herunder.

 

Har I spørgsmål til Erhvervspuljen?

Har I spørgsmål til Erhvervspuljen?

I er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail, hvis I har spørgsmål om Erhvervspuljen eller til jeres ansøgning.
Du få fat i os på:

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 10-15

Fredag kl. 10-14

 

Få specifik viden, der passer til jer

Få specifik viden, der passer til jer

Vi sender en e-mail til dig, når vi har relevant information angående energibesparelser, CO2-reduktioner, Erhvervspuljen, og når der er ny viden, der passer til din branche.

 

Tilmeld nyhedsmail

Om puljen

Om puljen

Erhvervpuljen er på 400 mio. kr. i 2023, der bruges til tilskud til energibesparelser, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder.

Erhvervstilskud