BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Natrundering

Natrundering

Natrundering

Natrundering

Natrundering

Guide til, hvordan I kan finde unødvendigt energiforbrug uden for arbejdstid i jeres virksomhed.

Kortlæg energiforbruget om natten

En natrundering er en oplagt mulighed for at finde energibesparelser på f.eks. ventilation, belysning og it. For virksomheder, der arbejder i døgndrift, bør natrunderingen foregå, når aktiviteterne ligger stille, f.eks. i en ferie.

Produktionsvirksomheder anbefales at tage relevante tjeklister med på natrunderingen. Det er f.eks. et godt tidspunkt at tjekke trykluftsystemet for lækager, da de er meget nemmere at lokalisere uden hverdagens støj.

Natrunderingen kortlægger arbejdspladsens energiforbrug uden for arbejdstid, og I får på den måde et overblik over, hvor der bliver brugt unødvendig energi. F.eks. ligger 40 % af elforbruget i kontorbyggeri uden for arbejdstiden. Det kan skæres ned til 20 %, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Giver nemme besparelser uden investering

Det er ofte små ting, der skal til for at bringe nattens energiforbrug ned: ændringer i adfærd eller justeringer af apparater eller indstillinger. Med relativt få ressourcer kan I altså hente en god energibesparelse hjem.

Eksempler på besparelser fundet ved natrundering

 • Tændt skrivebordslampe: 150 kr/år
 • Tændt bærbar PC: 190 kr/år
 • Tændt skærm: 340 kr/år
 • Stoppe løbende toilet: 28.600 kr/år
 • Indstille slikautomat til at slukke uden for arbejdstid: 1.320 kr/år
 • Indstille kaffeautomat til at slukke uden for arbejdstid: 1.433 kr/år
 • Stoppe lækager i trykluftsystem: 32.000 kr/år
 • Reducere ventilation fra 14 til 9 timer i døgnet: 77.000 kr/år

Brug sanserne

Når I går rundt uden for arbejdstid, er der stille. Kig og lyt. Lyden af ventilationen, der kører, bliver tydelig, eller lys, der ikke er slukket. På den måde er det nemt at zoome ind på det forbrug, der er, og unødvendigt forbrug bliver synligt.

Eksempel på natrundering

 

Guide til natrundering

Guide til natrundering

Der er 2 måder at gribe en natrundering an på.

Enkel natrundering

Hvis I bare gerne vil have et fingerpeg om, hvor der bruges unødvendig energi, kan I gå en runde uden for arbejdstid og notere, hvad der står tændt.

1Forberedelse
2Natrundering
3Opfølgende arbejde

Forberedelse

Praktiske ting, der skal være på plads, inden I foretager natrunderingen:

 • Vælg en dag, som er repræsentativ for arbejdspladsens hverdag.
 • Print natrunderingsskemaet til optælling af unødvendigt tændte apparater og anlæg

Natrunderingen skal helst foregå, efter alle er gået hjem, og alt udstyr/anlæg skulle være slukket. Begynd et par timer efter, at medarbejderne typisk går hjem. Så er der stor chance for, at arbejdspladsen er tom.

Natrundering

Brug jeres øjne og ører til at lokalisere tændt udstyr og apparater.

Når I finder noget, kan I sætte en seddel på, som husker medarbejderne på at slukke efter sig, når de forlader deres plads. Til formålet kan I bestille adfærdsmaterialer. Tag også pen og papir med, så I kan notere, hvad I møder.

Vær særligt opmærksom på:

 • It/kontorudstyr (computere, skærme, routere, højttalere, printere m.m.)
 • Kølemontrer, køkkenmaskiner
 • Kaffeautomater, vandkølere m.m.
 • Belysning
 • Ventilation
 • Særligt udstyr, f.eks. procesudstyr til produktion eller bar-, fitness- & saunarum mv. på hoteller
 • Toiletter og vandhaner, der løber eller drypper

Overvej, hvad der kan slukkes uden for arbejdstid. Kan noget udstyr stå på standby eller slukkes helt? Er der behov for køling og trykluft? Overvej for hvert fund, hvordan I bedst følger op.

Opfølgende arbejde

Sørg for, at der bliver slukket for alt det udstyr, I ikke skal bruge. Det kan I gøre på 2 måder:

 • Optimer automatikNoget udstyr kan indstilles til at slukke automatisk uden for arbejdstid, f.eks. ventilation. Den driftsansvarlige kan hjælpe med at optimere jeres driftsindstillinger, brug også vores tjeklister.Tjeklister til optimering af drift
 • Optimer energiadfærdTypisk er medarbejderne selv ansvarlige for at slukke forskellige apparater og udstyr, f.eks. lamper og computere.Inspiration til bedre energiadfærd

Det er en god idé at finde ud af, hvor meget energi de tændte apparater og anlæg bruger. I kan søge viden hos leverandørerne eller driftsansvarlige.

Hvis I har lyst til at finde flere besparelser, kan I foretage den dybdegående natrundering.

1 of 3

Dybdegående natrundering

Bruges til at få det optimale ud af en natrundering og hente store energibesparelser hjem. Er I allerede godt i gang med energibesparende tiltag på arbejdspladsen, kan I lave en mere grundig gennemgang, som viser jer nøjagtigt, hvor og hvor meget I kan spare ved at finde ud af, hvor meget energi der bliver brugt om natten.

1Forberedelse
2Natrundering, del 1
3Natrundering, del 2
4Opfølgende arbejde

Forberedelse

Praktiske ting, der skal være på plads, inden I foretager natrunderingen:

 • Undersøg på forhånd, hvor mange målere der er i bygningen, og hvilke områder de dækker
 • Overvej evt. særlige forhold, når I skal vælge, hvilken dag I laver jeres natrundering. F.eks. kan der være færre til stede dagen op til en weekend eller ferie
 • Skaf en tegning af bygningens grundplan. Brug tegningen til at notere jeres registreringer. Både hvilke målere, der er knyttet til hvilke områder, og hvad I observerer på jeres natrundering
 • Print skemaer til at registrere tændte apparater og til at registrere aflæsningerne

Natrundering, del 1: Kend forbruget i det døgn, hvor natrunderingen foretages

I skal måle, hvor meget energi I bruger på et døgn, så I kan se, hvor meget energi der bruges inden for normal arbejdstid, og hvor meget der bruges, når bygningen ikke er i brug.

Målinger:

Måletidspunkter natrundering

 1. Om eftermiddagen, når de fleste er gået hjem inden natrunderingen
 2. Om aftenen, inden natrunderingen går i gang
 3. Lige efter natrunderingen
 4. Om morgenen efter natrunderingen
 5. Om eftermiddagen efter natrunderingen (samme tidspunkt på dagen som måling 1)

Husk at aflæse alle målere ved hver måling og meget gerne i samme rækkefølge hver gang. Målingerne giver et billede af, hvor stort natforbruget er i forhold til dagforbruget. Det er vigtigt, at første og sidste aflæsning sker på samme tid, så der måles over netop 1 døgn.

Sådan kan I aflæse forbrug

 • Manuel aflæsningHvis I aflæser målerne manuelt, kan I notere jeres registreringer på skemaet til aflæsning af målere. De 5 målinger giver et fingerpeg om døgnforbruget og om, hvordan forbruget er fordelt i løbet af et døgn.Natrunderingsskema til aflæsning af målere (pdf)Excel-ark til aflæsning af måler (xls)
 • Styrings- og overvågningssystemElforbruget på mange bimålere bliver opsamlet i virksomhedens styrings- & overvågningssystem (SRO). Operatøren kan sætte systemet til at logge forbruget på de enkelte bimålere med en god tidsopløsning. Det er som regel godt givet ud, da det giver et præcist billede af, hvor og hvornår elektriciteten bruges.
 • FjernaflæsningAfregningsmålere fjernaflæses og kan ses på jeres elselskabs hjemmeside eller på energinet.dk’s datahub. I kan aflæse på tallene, hvornår bygningen falder til ro efter at have været i brug. Og I kan bruge tallene til at beregne, hvor meget I har sparet efter runderingen og de energibesparende tiltag, I har lavet.

Hvor sidder måleren?

Er I i tvivl om, hvor jeres målere sidder, er varmecentralen et godt sted at begynde med at lede. Ellers kan I spørge viceværten eller varmemesteren.

 • VarmemålereDer vil typisk være en knap på fjernvarmemåleren, hvor I kan skifte visningen i displayet, så I kan se øjebliksforbruget i stedet for målerstand.
  NaturgasFjernvarme
 • ElmålereNormalt vil elmåleren vise forbruget i kWh. Men nogle gange skal det aflæste tal ganges med en faktor? Så står faktoren på måleren. Nyere elmålere kan vise øjebliksforbruget, hvis man trykker på en knap på displayet.
  Elmåler med drejeskiveDigital måler
 • VandmålereDet sværeste ved registrering af vandforbrug er at få styr på alle de små visere, som måleren ofte er forsynet med. Alle skal med i aflæsningen for så kort en periode som natrunderingsdøgnet. Ved hver af de små visere står der, hvor meget én tællerenhed er – f.eks. x 0,1. I kan ofte se, om der er et øjeblikkeligt forbrug på et lille hjul, der drejer ved forbrug.
  Vandmåler

Natrundering, del 2: Gå gennem hele bygningen/-erne uden for arbejdstid

Natrunderingen skal finde sted på det tidspunkt, hvor der er lavest energiforbrug i bygningen, og hvor der ikke er nogen på arbejde. Undgå at lave runderingen, mens der bliver gjort rent.

Start natrunderingen tidligst 2 timer efter, at medarbejderne er gået hjem, så er bygningen faldet energimæssigt til ro. Bl.a. aktiveres standbyfunktioner på it-udstyr typisk først efter et stykke tid, og ventilationen kan køre videre i en periode, uden at bygningen er i brug, for at sikre passende udluftning.

Huskeliste til gennemgangen

 • Brug ikke vand undervejs, det vil påvirke forbruget.
 • Sluk for de apparater og anlæg, som er tændte, men ikke bliver brugt. Hvis I er tvivl om, hvordan man slukker forskellige apparater, uden at de tager skade, så noter det, og undersøg det efter runderingen.
 • Medbring:
  SparOmeter (lille, transportabel elmåler)
  Kamera
  Pen og papir
  Lommelygte (I skal helst ikke tænde lys undervejs)
  Lommeregner
  Termometer
  Stopur
  Udskrifter af bygningens elforbrug og døgnkurver
  Tegning over bygningen
  Skema til registrering af tændte apparater
  Hvis I måler elforbruget manuelt: Skemaer nok til aflæsning af målere
  Et par forlængerledninger
  Øjne og ører til at lokalisere tændte apparater
El

El

 

Afsæt 2-3 timer til at gennemgå bygningen – afhængig af dens størrelse. Har I en meget stor bygning, så begynd i den del af bygningen, hvor der er mest udstyr. Når I laver runderingen, skal I bl.a. være opmærksomme på:

 • It/kontorudstyr (computere, skærme, routere, højttalere, printere m.m.)
 • Kølemontrer, køkkenmaskiner
 • Kaffeautomater, vandkølere m.m.
 • Belysning
 • Ventilation
 • Særligt udstyr, f.eks. procesudstyr til produktion eller bar-, fitness- & saunarum mv. på hoteller
 • Toiletter og vandhaner, der løber eller drypper

Hvis I allerede har en indsats for at minimere elforbruget, er det en god idé at tjekke, om den fungerer:

 • Computere, skærme eller printere, som burde være på standby, men som alligevel er tændt
 • Elspareskinner, som ikke virker eller er sat forkert til
 • Kølemontrer, som burde være lukket, men står åbne
 • Defekte eller forkert indstillede bevægelses- eller lysfølere
 • Tidsprogrammer, der ikke slukker for ventilationen, som den skal

Hvis I konstaterer, at ventilationen kører om aftenen, og arbejdspladsen har et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), er det oplagt at tjekke CTS-computeren efterfølgende for at se, om alle indstillinger er hensigtsmæssige i forhold til brugstiderne i bygningen. Hvis der ikke er CTS-styring på anlæggene, er der ofte monteret tænd-sluk-ure. Er der det, kan I tjekke, om indstillingerne på dem passer med arbejdstiden. Har anlæggene ikke ure, er det en god investering at montere det. Det har typisk kun et par måneders tilbagebetalingstid.

Varme

Varme

 

Hvis det er varmesæson (1. oktober til 1. maj) er det en god idé at kigge på varmeforbruget. Hvis det ikke er varmesæson, tjek om der er varme på.

I kan måle, om varmeforbruget i løbet af runderingen er lige så højt som i løbet af dagtimerne. Brug manuelle aflæsninger og ”Excelark til aflæsning af målere” til nemt at få beregnet det gennemsnitlige forbrug i de forskellige perioder, arbejdstid, eftermiddag, under runderingen og nat.

Har I natsænkning – og fungerer det?

Hvis temperaturen på arbejdsstedet sænkes om natten, kan I måle den ved start og slut og se, om den er faldet.

Hvis der ikke er natsænkning på arbejdspladsen, er det en god idé at undersøge, om det kan lade sig gøre at få det. Der er typisk 2 - 3 % at spare på varmeregningen, hvis I sænker temperaturen et par grader om natten.

Mærk også på radiatorerne for at tjekke, om der er varme på. Hvis de er varme og over 20 °C, er det tegn på overforbrug.

Når I er færdige med natrunderingen

Prøv at tænde for det varme vand. Hvis I har varmt vand hele natten, er det en god idé at undersøge, om der er behov for det. Ellers kan brugsvandcirkulationspumpen slukkes, og der kan spares varme og lidt el.

Vand

Vand

 

Aflæs vandmåleren før og efter natrunderingen, hvis I ved, at der ikke skal være vandforbrug om natten. Hvis I kan se, at der bruges vand, er det vigtigt at undersøge, hvor det bliver brugt, og om det er et unødigt forbrug. Selv små mængder vand, der bruges unødigt, kan udvikle sig til et stort spild.

Vær opmærksom på, at der kan være opvaskemaskiner eller vaskemaskiner, som kører et natprogram, eller medarbejdere i bygningen, som benytter toilet, håndvask eller bad.

Hvis I under runderingen registrerer et forbrug, der ligger ud over, hvad I kan forvente, kan det stamme fra:

 • Toiletter
 • Vandhaner
 • Brusere
 • Rørlækager

Det kan være svært at se, hvis et WC kun løber lidt. Læg et stykke toiletpapir på kanten af toiletkummen. Hvis det bliver vådt, er der en utæthed.

Opfølgende arbejde

Når I har lavet natrunderingen og gennemgår jeres notater, vil I sandsynligvis finde frem til en række områder, hvor I kan gennemføre energibesparelser. De kan falde i 2 kategorier:

 • Optimer automatikNoget udstyr kan indstilles til at slukke automatisk uden for arbejdstid, f.eks. ventilation. Måske skal I justere indstillingen af bevægelses- og lysfølere, få købt nogle elspareskinner og tage dem i brug eller at indstille energisparefunktioner eller tænd-sluk-ure på elforbrugende apparater. Det øger motivationen, hvis I følger med i udviklingen og noterer, hvor meget I sparer. Hvis I har fundet apparater, som I ikke ved, hvordan I skal slukke, kan I kontakte jeres leverandører.Tjeklister til optimering af drift
 • Optimer energiadfærdNogle energibesparende tiltag kræver, at medarbejdere på jeres arbejdsplads ændrer vaner. F.eks. at rengøringspersonalet husker at slukke lyset efter sig, og at sidste mand på kontoret slukker alle apparater. I kan bruge en adfærdskampagne til at få medarbejderne til handle mere energieffektivt.Få inspiration til bedre energiadfærd
1 of 4

 

Natrundering