BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Vurder værdien af energiforbedringer

Vurder værdien af energiforbedringer

Vurder værdien af energiforbedringer

Ved at vise værdien af energiforbedringer bliver det nemmere at få grønt lys til dem. Her beskrives en række muligheder for at sætte tal på økonomien og værdisætte sidegevinster.

Sæt de rigtige tal på besparelsen

Langt de fleste energispareprojekter vurderes på baggrund af den simple tilbagebetalingstid. Men den udtrykker kun, hvornår investeringen går i 0. Andre metoder viser bedre værdien af investeringen. Det gør det nemmere at vurdere og prioritere tiltag.

3 metoder der bruges i virksomheders økonomifunktioner:

 • Return On Investment – ROIInvesteringens årlige afkast i %. ROI kan hurtigt vise, om en investering kan være attraktiv. Hvis I f.eks. investerer 100.000 kr. i et projekt, der skærer 40.000 kr. af jeres årlige energiudgifter, bliver ROI 40 %.
 • Internal rate of return – IRRViser investeringens årlige afkast i %, uanset hvor langt ud i fremtiden investeringen går. IRR medregner pengenes ændrede værdi over tid og kan sammenlignes med virksomhedens afkastkrav.
 • Net Present Value – NPVUdtryk for det rene overskud af investeringen, når alle udgifter er betalt. Gør det muligt at sammenligne udbyttet af projekter med forskellig levetid og afkast.

Værdi er mere end sparet energi

Energispareprojekter giver ofte forskellige sidegevinster som f.eks. højere produktivitet. Værdien af sidegevinsterne kan være flere gange større end selve energibesparelsen. De betegnes Non Energy Benefits – eller NEB’er.

Eksempler på NEB’er


Regn NEB’er med, når I overvejer at investere i energiforbedringer. Der er 2 måder at gøre det på:

 • BeregningUndersøg, hvad I kan opnå inden for de relevante NEB’er som f.eks. produktivitet, vareflow mv. Det er tidskrævende og i nogle tilfælde ikke muligt at få præcise tal.
 • VurderingFå relevante kollegers vurdering af den økonomiske værdi af NEB’erne. Metoden er subjektiv, men et godt alternativ til en beregning. I kan f.eks. beskrive det ved at sætte energibesparelsen til indeks +100 og vurdere NEB’erne ift. det. Eksempler:
   - Hvis øget produktivitet er dobbelt så værdifuldt som energibesparelsen, tildeles produktivitet værdien +200.
  -  Hvis de øgede udgifter til vedligehold svarer til halvdelen af energibesparelsen, tildeles vedligehold en værdi på -50.

Kom godt i gang

Der er størst chance for, at beslutningstagerne i virksomheden vurderer et investeringsforslag positivt, når I kan vise de tal, som bliver efterspurgt.

Forbered 3 ting, før I præsenterer et investeringsforslag:

 • Indhent tilbudHelst fra flere leverandører. Opstil en kravspecifikation for at sikre at de kan sammenlignes. Det er vigtigt at få oplysninger om forventet levetid og omkostninger til vedligeholdelse.
 • Værdisæt gevinsterneBeregn de forventede energibesparelser, og sæt tal på værdien af NEB’er i projektet. Husk, at der både kan være positive og negative sideeffekter.
 • Find de økonomiske nøgletalUndersøg, hvad den interne rente i virksomheden er, og hvilke økonomiske nøgletal der vinder størst genklang i organisationen. Beskriv investeringen ud fra virksomhedens økonomiske fokus, f.eks. IRR eller NPV.

Læs mere

Energistyrelsen har udgivet et værktøjshæfte om økonomiske nøgletal og et hæfte om NEB’er. Hæfterne indeholder bl.a. praktiske guides og inspirerende cases.

Vurder økonomien ved investeringer i energieffektiviseringVurder økonomien ved investeringer i energieffektivisering

Vurder økonomien ved investeringer i energieffektivisering

Vurder økonomien ved investeringer i energieffektivisering

15.10.2019
1.06 MB
8 SIDER
Skab bedre beslutningsgrundlag for jeres investeringer i energieffektivisering med værktøjer til økonomisk vurdering og prioritering af energieffektiviseringstiltag.


Sæt tal på energipræstationen med retvisende nøgletalSæt tal på energipræstationen med retvisende nøgletal

Sæt tal på energipræstationen med retvisende nøgletal

Sæt tal på energipræstationen med retvisende nøgletal

15.10.2019
1.39 MB
8 SIDER
Værktøjer til udvikling af retvisende energiindikatorer. Skab bedre energinøgletal – og dermed bedre beslutningsgrundlag for jeres energieffektiviseringsarbejde.


Værdisætning af sidegevinster til energispareprojekterVærdisætning af sidegevinster til energispareprojekter

Værdisætning af sidegevinster til energispareprojekter

Værdisætning af sidegevinster til energispareprojekter

15.10.2019
1.53 MB
8 SIDER
Energibesparelser er mere end energi. Brug sidegevinsterne som løftestang for energieffektivisering – de kan i sidste ende have større betydning.


Case

Vurder værdien af energiforbedringer

Siden er opdateret 26.11.2020 Kommentér denne side Til top