BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Bygningsreglementets energikrav

Bygningsreglementets energikrav

Bygningsreglementets energikrav

Bygningsreglementets energikrav

Bygningsreglementets energikrav

Hvis du renoverer din bolig, skal ændringerne overholde Bygningsreglementets mindstekrav. Her kan du læse, hvilke krav der gælder. Du kan også få hjælp hos din håndværker, arkitekt eller bygningsingeniør.
Ombygning eller renovering

Ombygning eller renovering

Hvis du fx skifter tagbeklædning eller renoverer facade, har Bygningsreglementet krav om ’rentable energibesparelser’. 

Læs om energikravene til:

Udskiftning af bygningsdele

Udskiftning af bygningsdele

Skal du udskifte, vinduer, pumper eller hele bygningsdele (fx hele tagkonstruktionen), skal de enkelte dele leve op til Bygningsreglementets krav.

Læs om energikravene til:

Ændret anvendelse

Ændret anvendelse

Hvis du vil ændre anvendelsen af en del af huset, f.eks. ved at lave et loftrum om til beboelse, skal du følge reglerne i Bygningsreglementet. Før du går i gang, skal du kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Tilbygning

Tilbygninger

Hvis du skal bygge til, skal du følge kravene i Bygningsreglementet. Du skal kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Nybyggeri

Nybyggeri

Hvis du bygger et helt nyt hus, skal det leve op til reglerne i Bygnings­reglementet. Din entreprenør eller typehusfirma skal altid udføre arbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglementets krav, men du skal selv kontakte din kommune eller søge om byggetilladelse på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Reparationer

Reparationer

Laver du reparationer – f.eks. hvis du maler, skifter et par tagsten eller laver pudsreparation af facaden – er der ingen krav i Bygnings­reglementet.

Sommerhus

Sommerhus

Hvis du bygger nyt sommerhus, skal det leve op til reglerne i Bygningsreglementet. Bygger du om i sommerhuset, er der krav om at gennemføre rentable energibesparelser.

Mind håndværkeren om kravene

Husk at tjekke Bygningsreglementets krav, inden du går i gang med at energiforbedre din bolig. Og mind også din håndværker om dem.

Find en håndværker

Håndværkerlisten kan du finde en håndværker fra dit lokalområde, der kan udføre arbejdet for dig.

Renoveringsklasser

Renoveringsklasser er et alternativ i BR18 til at overholde u-værdi og linjetab ved ombygning. Renoveringsklasserne giver en større fleksibilitet og er en god mulighed, hvis du skal totalrenovere.

Bygningsreglementets energikrav