BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Jordvarmepumper

Jordvarmepumper

Jordvarmepumper

Bygningsreglementet stiller energikrav til jordvarmepumper.

Om kravene i Bygningsregmentet

Varmepumper skal opfylde kravene i EU-forordning nr. 813/2013/EU. Effektivitetskrav skal opfyldes i opvarmningssituationen.

Bygningsreglementet stiller krav til pumpens effektivitet, den såkaldte SCOP. Hvis faktoren er 3, betyder det, at man med 1 kWh el opnår ca. 3 kWh varme. Jo højere faktor, desto bedre er varmepumpen.

Vælg en varmepumpe fra Energistyrelsens liste over varmepumper.

Varmepumpens årsvirkningsgrad og sæsoneffektfaktor (også kaldt SCOP) skal ifølge Bygningsreglementet som minimum leve op til nedenstående krav:

Gulvvarme

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 125% svarende til en SCOP-værdi på mindst 3,33

Radiatorer

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 110% svarende til en SCOP-værdi på mindst 2,95

Om SCOP

Varmepumpens effektivitet vises som SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance), som er et udtryk for varmepumpens årlige ydelse beregnet ud fra et fiktivt årligt driftsmønster. SCOP beregnes på baggrund af flere testpunkter i dellastvirkningsgrader justeret for de givne temperaturer, årsprofil for udetemperaturer med tilhørende behovskurve og elforbrug ikke direkte relateret til drift. SCOP-tallet viser, hvor meget pumpen bruger til drift i forhold til, hvor meget varme den leverer i løbet af et år. 

Elforbruget i varmepumper, der har et årligt elforbrug på mere end 3.000 kWh, skal måles. Eventuel elpatron forsynes med timetæller eller elmåler. Bestemmelsen gælder for nybyggeri og ved nyinstallation i eksisterende byggeri.

Jordvarmepumper

Siden er opdateret 18.05.2022 Kommentér denne side Til top