BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Kedler

Kedler

Kedler

Bygningsreglementet stiller energikrav til gasfyr, oliefyr og kedel til fast brændsel.

Gasfyr/gaskedel

Kedler til fyring med gas skal opfylde kravene i EU-forordning nr. 813/2013/EU. Kedlen skal have en årsvirkningsgrad på minimum 86 % og være CE-mærket.

Hvis du selv køber en kedel – f.eks. på nettet – har du også selv ansvar for, at den overholder kravene.

Kravene gælder for kedler med en nominel effekt på 70 kW eller mindre. Kun kondenserende kedler opfylder kravene. Vær opmærksom på, at en kondenserende kedel skal tilsluttes et afløb.

Oliefyr/oliekedel

Kedler til fyring med olie skal opfylde kravene i EU-forordning nr. 813/2013/EU. Kedlen skal have en årsvirkningsgrad på minimum 86 % og være CE-mærket.

Køber du selv en kedel – f.eks. på nettet – har du også selv ansvar for, at den overholder kravene. 

    Kravene gælder kedler med en nominel effekt på 70 kW eller mindre. Du kan f.eks. opfylde kravene med en kondenserende kedel. Vær opmærksom på, at en kondenserende kedel skal tilsluttes et afløb.

    I fjernvarme- og naturgasområder er det efter den 1. juli 2016 ikke længere muligt at udskifte en ældre oliekedel til en ny. Der må ikke installeres oliekedler i nybyggeri.

    Kedel til fast brændsel (biomasse, biobrændsel, kul og koks)

    • Virkningsgrad mindst som kedelklasse 5 i standarden DS/EN 303-5
    • Miljøministeriets emissionskrav skal også opfyldes.

    Kedler

    Siden er opdateret 12.04.2023 Kommentér denne side Til top