BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Luft til vand-varmepumper

Luft til vand-varmepumper

Luft til vand-varmepumper

Bygningsreglementet stiller energikrav til luft til vand-varmepumper.

Om kravene i Bygningsreglementet

Varmepumper skal opfylde kravene i EU-forordning nr. 813/2013/EU. Effektivitetskrav skal opfyldes i opvarmningssituationen.

Bygningsreglementet stiller krav til varmepumpens effektivitet, den såkaldte SCOP. Hvis faktoren er 3, betyder det, at man med 1 kWh el opnår ca. 3 kWh varme.

Jo højere faktor, desto bedre er varmepumpen.

Varmepumpens årsvirkningsgrad og sæsoneffektfaktor (også kaldt SCOP) skal ifølge Bygningsreglementet som minimum leve op til nedenstående krav:

Gulvvarme

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning (SCOP-værdi) må ikke være under 3,2

Radiatorer

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning (SCOP-værdi) må ikke være under 2,83

Om SCOP

Varmepumpens effektivitet vises som SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance), som er et udtryk for varmepumpen årlige ydelse beregnet ud fra et fiktivt årligt driftsmønster. SCOP beregnes på baggrund af flere testpunkter i dellastvirkningsgrader justeret for de givne temperaturer, årsprofil for udetemperaturer med tilhørende behovskurve og elforbrug ikke direkte relateret til drift. SCOP-tallet viser, hvor meget pumpen bruger til drift i forhold til, hvor meget varme den leverer i løbet af et år.

Elforbruget i varmepumper, der har et årligt elforbrug på mere end 3.000 kWh, skal måles. Eventuel elpatron forsynes med timetæller eller elmåler. Bestemmelsen gælder for nybyggeri og ved nyinstallation i eksisterende byggeri.

Luft til vand-varmepumper

Siden er opdateret 12.04.2023 Kommentér denne side Til top