BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation

Bygningsreglementet stiller krav til nyetablering og til udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg.

Om kravene

Kravene i Bygningsreglementet gælder både for nyetablering og for udskiftning af eksisterende anlæg. Ventilationsanlæg skal udføres med varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften.

Krav i Bygningsreglementet

Et ventilationsanlæg til en bolig skal opfylde følgende krav

 • Virkningsgrad for varmegenvindingTemperaturvirkningsgraden skal være mindst 80 %
 • Elforbrug til lufttransport
  • Det specifikke elforbrug til lufttransport (SEL-værdi) må højst være 1.000 J/m3.
  • Forbruget må ikke overstige 1.000 Joule pr. m3 luft, når anlægget kører med maksimalt tryktab. Det vil normalt sige med mest mulig luftudskiftning.
  • Anlæggets elektriske forbindelse skal gøre det muligt at måle elforbruget.
 • COP for varmepumpeNogle anlæg er forsynet med en varmepumpe, som genvinder ekstra meget varme fra den brugte luft. Effektiviteten (COP) for varmepumpen skal være 3,6 eller højere i opvarmningstilstand.

Anlæg til etageboliger skal desuden opfylde følgende krav

 • VirkningsgradTemperaturvirkningsgraden må ikke være mindre end 73 %, og elforbruget må ikke overstige 1.500 J/m3.

Elforbrug til lufttransport afhænger af

 • ventilationskanalernes indvendige tværsnit. Jo større det er, desto mindre bliver elforbruget.
 • tryktab i selve ventilationsunitten og af motorer og ventilatorer. Ventilationsunitten bruger faktisk en del strøm, selvom ventilationskanalerne helt afmonteres.

Mekanisk ventilation

Siden er opdateret 12.04.2023 Kommentér denne side Til top