BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmerør og rør til varmt brugsvand

Varmerør og rør til varmt brugsvand

Varmerør og rør til varmt brugsvand

Bygningsreglementet stiller energikrav til varmerør og rør til varmt brugsvand.

Krav i Bygningsreglementet

Varmerør og rør til varmt brugsvand skal isoleres, hvis det er rentabelt. Normalt er det rentabelt at isolere rørene, hvis varmetabet ikke kan udnyttes til opvarmning, dvs.

  • Varmerør og rør til varmt brugsvand skal normalt isoleres uden for det rum, de forsyner.
  • Eventuelle cirkulationsrør til det varme brugsvand skal også isoleres inden for det rum, de forsyner.

Rørene skal isoleres sådan:

  • Rørdimension mindre end 22 mm isoleres normalt med 40 mm
  • Rørdimension mindre end 35 mm isoleres normalt med 50 mm

Kravene gælder,

  • hvis du får nye rør. F.eks. hvis du indretter køkken eller bad, som kræver nye vandrør, eller hvis du tilslutter en ny radiator til dit eksisterende varmeanlæg.
  • hvis du udskifter eksisterende rør med nye.

Varmerør og rør til varmt brugsvand

Siden er opdateret 12.04.2023 Kommentér denne side Til top