BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Når hele ydervæggen udskiftes

Når hele ydervæggen udskiftes

Når hele ydervæggen udskiftes

Hvis du udskifter hele ydervæggen inklusive bærende dele, skal den nye konstruktion isoleres, så den lever op til Bygningsreglementets krav.

Kravene gælder også, hvis du kun udskifter en del af facaden, f.eks. væggen på 1 side af huset eller et parti med træskelet og vinduer/døre.

Kravene

Der er 2 krav i forbindelse med udskiftning af hele konstruktionen i en ydervæg:

  • Der skal isoleres, så U-værdien (varmetabet) bliver mindre end 0,18 W/m2K.Det kan normalt opnås med 200 mm isolering, hvis der er tale om en murstensvæg.  En væg med træskelet kræver normalt 250 mm isolering. Få en sagkyndig til at tjekke din konstruktion og isoleringstype, før du sætter arbejdet i gang.
  • Hvis der er vinduer eller døre, skal samlingen mellem væg og vindue/dør udføres, så linjetabet (varmetabet) i samlingen højst er 0,03 W/mK.Få en sagkyndig til at tjekke din konstruktion, før du sætter arbejdet i gang.

Der er desuden energikrav til vinduer og energikrav til døre.

Når hele ydervæggen udskiftes

Siden er opdateret 12.04.2023 Kommentér denne side Til top