BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Når hele gulvkonstruktionen udskiftes

Når hele gulvkonstruktionen udskiftes

Når hele gulvkonstruktionen udskiftes

Hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, skal den nye konstruktion isoleres, så den lever op til Bygningsreglementet.

Her gælder kravene

Hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, skal den nye konstruktion isoleres. Kravene gælder også, hvis du kun udskifter konstruktionen i en del af huset, f.eks. kun i et enkelt rum, i den ene ende af huset eller i den ene fløj af et vinkelhus.

Krav i Bygningsreglementet

Kravene afhænger af, hvad der findes under gulvkonstruktionen.

  Krav til U-værdi (varmetab)
Rum hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere Maks. 0,40 W/m2K
Jord eller fri luft (herunder ventileret krybekælder) Maks. 0,10 W/m2K

En U-værdi på 0,10 W/m2K kan normalt opnås med 300 mm ubrudt isolering.

En U-værdi på 0,40 W/m2K kan normalt opnås med 75 mm isolering i en trækonstruktion, hvor træ udgør 5 % af arealet.

Brug fagfolk

Få en sagkyndig til at tjekke din konstruktion og isoleringstype, før du sætter arbejdet i gang.

Når hele gulvkonstruktionen udskiftes

Siden er opdateret 20.06.2018 Kommentér denne side Til top