BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Når du renoverer tag eller tagetage

Når du renoverer tag eller tagetage

Når du renoverer tag eller tagetage

Bygningsreglementet kræver efterisolering, hvis du renoverer dit tag eller din tagetage. Kravet gælder dog kun, hvis efterisolering kan betale sig.

Typiske eksempler

Herunder kan du se typiske eksempler på, hvornår der er krav, og hvad de går ud på.

Eksemplerne er en vejledning til, hvad der normalt er rentabelt. Der kan være forhold i den konkrete bygning, som gør, at isoleringsarbejdet ikke er rentabelt. 

I eksemplerne er der regnet med isoleringsevne som almindelig mineraluld (λ (lambda): 0,037 W/mK). Hvis den isolering, du allerede har eller ønsker at bruge, er af en anden type, skal der tages hensyn til det. Det kræver tykkere isolering, hvis λ er større end 0,037 W/mK. Tjek med en fagmand, hvad kravet så er.

Loftrum

FØR:

Loftrum før

EFTER:

Loftrum efter

 

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis du kun har 175 mm isolering på loftet, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav.  

Skråvæg og loft - isolering indefra

FØR:

Skråvæg og skråt loft

EFTER:

Skråvæg og loft til kip

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis din tagkonstruktion kun har 150 mm isolering, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Men spærenes tværsnit er sjældent så højt. For at opnå en isoleringstykkelse på ca. 300 mm må du derfor tilføje en konstruktion, en såkaldt ”påforing” – enten udvendigt eller indvendigt.

Skråvæg og loft - isolering udefra

FØR:

Skråvæg og skråt loft

EFTER:

Skråvæg og loft til kip

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis din tagkonstruktion kun har 150 mm isolering, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt, for at du overholder BR18’s krav. Men spærenes tværsnit er sjældent så højt. For at opnå en isoleringstykkelse på ca. 300 mm må du derfor tilføje en konstruktion, en såkaldt ”påforing”.

Skunkrum

FØR:

Skunkrum før

EFTER:

Skunkrum efter

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis du kun har 200 mm isolering, eller endnu mindre, i skunkrummet, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det. Kravet gælder både lodret og vandret skunk.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K- for at du overholder Bygningsreglementets krav.

Fladt tag - isolering indefra

FØR:

Fladt tag før

EFTER:

Fladt efter

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis din tagkonstruktion kun har 100 mm isolering, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K- for at du overholder Bygningsreglementets krav. Du behøver dog ikke isolere mere, end at der stadig er 2,3 meter til loftet.

Fladt tag - isolering udefra

FØR:

Fladt tag før

EFTER:

Fladt efter

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis din tagkonstruktion kun har 75 mm isolering, eller endnu mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt, for at du overholder BR18’s krav.

Har jeg pligt til at efterisolere i mit renoveringsprojekt?

Du har pligt til at efterisolere taget, når du alligevel er i gang med at renovere, hvis det er rentabelt. 

Brug fagfolk

Forkert udført efterisolering kan give råd og svamp. Tag fagfolk med på råd, inden du sætter arbejdet i gang.

Når du renoverer tag eller tagetage

Siden er opdateret 21.03.2023 Kommentér denne side Til top