BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Når du renoverer ydervæggen

Når du renoverer ydervæggen

Når du renoverer ydervæggen

Bygningsreglementet kræver efterisolering, hvis du renoverer din ydervæg. Kravene gælder dog kun, hvis efterisolering kan betale sig.

Brug fagfolk

Forkert udført efterisolering kan give råd og svamp. Tag fagfolk med på råd, inden du sætter arbejdet i gang.

Typiske eksempler

Herunder kan du se typiske eksempler på, hvornår der er krav, og hvad de går ud på.

Eksemplerne er en vejledning til, hvad der normalt er rentabelt. Der kan være forhold i den konkrete bygning, som gør, at isoleringsarbejdet ikke er rentabelt. Nogen gange er det ikke rentabelt at isolere med den anbefalede tykkelse, men bliver det, hvis du isolere med en lidt mindre tykkelse. I så fald har du pligt til at gøre det.

I eksemplerne er der regnet med isoleringsevne som almindelig mineraluld (λ (lambda): 0,037 W/mK). Hvis den isolering, du allerede har eller ønsker at bruge, er af en anden type, skal der tages hensyn til det. Det kræver tykkere isolering, hvis λ er større end 0,037 W/mK. Tjek med en fagmand, hvad kravet så er.

Let ydervæg (træskelet med beklædning) - isolering indefra

Isolering af let ydervæg indefra

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis du har 100 mm isolering eller mindre, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 250 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,18 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Hvis 250 mm isolering ikke kan betale sig, f.eks. fordi det kræver påforing eller andre ændringer i konstruktionen, vil det ofte være rentabelt at efterisolere netop så meget, som der er plads til i den eksisterende konstruktion. I så fald har du pligt til at gøre det.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Let ydervæg (træskelet med beklædning) - isolering udefra

Isolering af let ydervæg udefra

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis du kun har 125 mm isolering, eller mindre end det, kan det normalt betale sig at efterisolere. Og hvis det kan betale sig, har du pligt til at gøre det.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 250 mm isolering, for at du overholder BR18’s krav. Hvis 250 mm isolering ikke kan betale sig, f.eks. fordi det kræver påforing eller andre ændringer i konstruktionen, vil det ofte være rentabelt at efterisolere netop så meget, som der er plads til i den eksisterende konstruktion. I så fald har du pligt til at gøre det.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her

Hulmur

Isolering af hulmur

 • Gælder kravene for mit hus?Hvis dit hus har hulmur, som er uisoleret, kan det altid betale sig at indblæse isolering. Derfor skal det gøres, hvis du alligevel renoverer ydervæggen.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Hulmursisolering er normalt nok til at opfylde kravene i Bygningsreglementet.

Massiv mur - isolering udefra

Isolering af massiv mur udefra

 • Gælder kravene for mit hus?Det kan normalt kun betale sig at efterisolere en massiv ydervæg, hvis den er isoleret med 25 mm eller mindre.
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 200 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,18 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Udvendig isolering giver den bedste sikkerhed mod fugtproblemer i ydervæggen. Hvis 200 mm isolering ikke kan betale sig, kan det i nogle tilfælde være rentabelt at isolere med en mindre tykkelse, f.eks. 175 eller 150 mm.  I så fald har du pligt til at gøre det.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her:

Massiv mur - isolering indefra

Hvis du ikke har hulmur:
Isolering af massiv mur indefra

Hvis du har hulmur:
Isolering af massiv mur med hulmur - indefra

 • Gælder kravene for mit hus?Det kan normalt kun betale sig at efterisolere en massiv ydervæg med isolering mindre end 50 mm, hvis du kan svare ja til 1 eller flere af følgende spørgsmål:
  • Væggen har store ubrudte flader uden døre, vinduer, gesimser og lign.
  • Der skal alligevel udføres større reparationer på væggen
  • Din varmepris er høj
  • Du kan få udført arbejdet billigt
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være ca. 200 mm isolering, for at du overholder BR18’s krav, men isoleringstykkelsen efter isolering bør maksimalt svare til ca. 150 mm for at undgå fugtproblemer. Udvendig isolering giver den bedste sikkerhed mod fugtproblemer i ydervæggen.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her:

Massive ydervægge i porebeton (gasbeton) eller letklinkerbeton (f.eks. Leca) - isolering udefra

Isolering af ydervæg i porebeton

 • Gælder kravene for mit hus?Det kan normalt betale sig at efterisolere, hvis ydervæggen er uisoleret. 
 • Hvordan opfylder jeg Bygningsreglementets krav?Der skal normalt være mindst 200 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,18 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Udvendig isolering giver den bedste sikkerhed mod fugtproblemer i ydervæggen. Hvis 200 mm isolering ikke kan betale sig, kan det i nogle tilfælde være rentabelt at isolere med en mindre tykkelse, f.eks. 125 eller 100 mm.  I så fald har du pligt til at gøre det.

Se, hvordan du gør og find en håndværker her:

 

Når du renoverer ydervæggen

Siden er opdateret 26.04.2023 Kommentér denne side Til top