BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Rentabilitet i Bygningsreglementet

Rentabilitet i Bygningsreglementet

Rentabilitet i Bygningsreglementet

Når du renoverer din bolig, har du pligt til at efterisolere den samtidig, hvis det er rentabelt. Det kræver Bygningsreglementet.

Regn ud, om det er rentabelt

Hvis det er rentabelt, har du pligt til at efterisolere, når du alligevel er i gang med at renovere dit hus. Rentabiliteten er et udtryk for, om det kan betale sig at efterisolere.

Sådan beregner du rentabilitet

Beregning af rentabilitet

Hvis resultatet af beregningen er større end 1,33, defineres arbejdet som rentabelt.

Slip for at regne

Du kan også se, om din forbedring findes i Bygningsreglementets oversigt over tiltag, der tit er rentable. Hvis den gør, kan du gå ud fra, at den er rentabel - så behøver du ikke selv at regne efter.

*Investering = materialer og arbejdsløn forbundet med energitiltaget. Udgifter til f.eks. tagdækning, stillads eller andre udgifter indgår ikke.

Nogen gange er den rentable isoleringstykkelse mere end kravet i Bygningsreglementet. I så fald skal du bare overholde Bygningsreglementet.

Sådan finder du tallene

Du kan finde frem til tallene ved at vælge én af disse 3 metoder:

  • Håndværkere kan give tilbud på at renovere taget hhv. med og uden isolering.
  • Du kan beregne besparelsen ved at følge anvisningerne fra energiløsningerne.
  • En håndværker, som er uddannet energivejleder, kan beregne det for dig. Find en energivejleder på Håndværkerlisten.

Undtagelser

Der kan være forhold i dit hus, som gør isoleringen svær at gennemføre, hvis den skal være rentabelt. Det samme gælder, hvis du har meget billig varme, f.eks. eget halm eller træ. I så fald skal du kunne dokumentere med beregninger, at det er tilfældet.

Se, hvad der normalt er rentabelt

Eksempel: Isolering

Eksempel på retabilitetsberegning

Forudsætninger

  • Bedste tilbud på renovering af tag med efterisolering: 245.000 kr.
  • Bedste tilbud på renovering af tag uden efterisolering: 190.000 kr.
  • Beregnet varmebesparelse, hvis der efterisoleres: 2.100 kr. pr. år
  • Levetid for isoleringen: 40 år

Da resultatet i eksemplet er større end 1,33, er tiltaget rentabelt, og du skal gennemføre isoleringsarbejdet. I praksis vil energibesparelsen ved efterisoleringen have betalt investeringen hjem på ca. 26 år, hvilket er mindre end levetiden.

Hvis det ikke er rentabelt

Selvom rentabilitet er mindre end 1,33, kan det være en god idé at efterisolere. Hvis energipriserne stiger kraftigt i de kommende år – som mange forventer – kan dit projekt blive en god forretning for dig.

Når du alligevel er i gang med at renovere, er efterisolering generelt en god idé. Så skal du kun betale 1 gang for f.eks. opmåling, stillads, overfladebehandling, oprydning m.v. Mange håndværkere kan give dig en god pris for en samlet opgave.

Rentabilitet i Bygningsreglementet

Siden er opdateret 12.04.2023 Kommentér denne side Til top