BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ovenlyskupler

Ovenlyskupler

Ovenlyskupler

Bygningsreglementet stiller krav til U-værdien (varmetabet). Få din leverandør til at bekræfte, at kravene er opfyldt, inden du køber.

Krav til ovenlyskupler i Bygningsreglementet

Bygningsreglementet U-værdiU-værdiU-værdien viser varmetabet pr. m2. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne.
Du kan se U-værdien på produktet. Se efter den samlede U-værdi, da det er den, der er mest retvisende. Inde på midten af et vindue vil varmetabet f.eks. altid være mindre end ude i kanterne.
Krav fra 2018 1,40 W/m2K
Krav fra 2020 Uændret

Kravet gælder for den faktiske størrelse af ovenlyskuplen. Krav til linjetab mellem tag og ovenlyskuppel er 0,1 W/mK.

Få din leverandør til at bekræfte, at begge krav er opfyldt, inden du køber en ny ovenlyskuppel.

Ovenlyskupler

Siden er opdateret 05.01.2021 Kommentér denne side Til top