BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Det er oplagt at isolere dine gulve, hvis du alligevel er i gang med at renovere dem. Når du isolerer dine gulve, bliver dit hjem mindre fodkoldt.

Trænger dit gulv til isolering

I vores guide 'Isoler dine gulve' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen i dine gulve og overblik over, om du trænger til at få efterisoleret.

Gulv over terrændæk

Terrændækket er den del af gulvkonstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Terrændækket består typisk af et kapillarbrydende lag, trykfast isolering og et betonlag. Gulvet taber meget varme, hvis terrændækket ikke er isoleret nok. Hvis dit hus er fra før 1972, og der er fodkoldt eller fugtigt, er det en god idé at opbygge et nyt og bedre isoleret terrændæk.

Isoler til mindst 300 mm for at leve op til Bygningsreglementet.

Etablering af nyt terrændæk

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Isolering af terrændæk

Nyt terrændæk

Terrændækket er den del af konstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Opbyg et nyt og bedre isoleret terrændæk, hvis dit hus er fra før 1972, og der er fodkoldt eller fugtigt.

Gulv over uopvarmet kælder

 

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Hvis dine gulve over uopvarmet kælder er isoleret med mindre end 100 mm, bør du få dem efterisoleret til mindst 200 mm.

Du kan som regel ikke se, om dit gulv over uopvarmet kælder er isoleret, da der sidder loftbeklædning på undersiden af isoleringen.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Gulv over krybekælder

 

Nedlæg krybekælderen

Det kan være en god idé at nedlægge krybekælderen og etablere et velisoleret terrændæk, hvis du oplever at det er fodkoldt og trækker.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Nogle gange er efterisolering et krav

I nogle tilfælde er der krav i Bygningsreglementet om at gennemføre energibesparelser, når du bygger eller bygger om. Det vil der sandsynligvis være, hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, eller hvis du alligevel er ved at renovere dine gulve, og renoveringen er rentabel. 

 

Isolering af gulv

Siden er opdateret 24.11.2021 Kommentér denne side Til top