BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Sådan blev Bygningspuljen brugt

Sådan blev Bygningspuljen brugt

Sådan blev Bygningspuljen brugt

Der er pr. februar 2023 givet tilsagn om tilskud til forbedringer for 1.316 mio. kr. via Bygningspuljen. Bygningspuljen er lukket, men tilskud fortsætter i nye puljer. Her kan du se, hvordan Bygningspuljen blev brugt.

Bygningspuljen er lukket og erstattes i 2023 af nye puljer. Der er i alt afsat 2.525 mio. kr. til og med 2026, og af dem er der givet tilsagn om tilskud for 1.316 mio. kr. via Bygningspuljen pr. februar 2023. 

Så mange har fået tilskud

Bygningspuljen åbnede første gang i 2020. Boligejerne har samlet fået 46.635 tilsagn om tilskud til energiforbedring af helårsboliger. 

Tilsagn fordelt på år:

  • 2020: 5.420
  • 2021: 20.787
  • 2022: 20.497

Så mange har fået udbetaling

Pr. februar 2023 har 10.766 ansøgere fået udbetalt tilskud for i alt 267 mio. kr. 

Det samlede beløb, der i sidste ende bliver udbetalt, kender vi ikke endnu. Det skyldes, at pengene først bliver udbetalt, når energiforbedringerne er udført.

Tilskud fordelt på tiltag

Pengene fra Bygningspuljen går både til forbedring af boligerne, så de bruger mindre energi, men også til at skifte til varmepumper i de områder, hvor boligerne ikke kan tilsluttes fjernvarme.

Ca. 31 % af tilsagnskronerne er gået til isolering, vinduer og ventilation - resten er gået til konvertering til varmepumper. I alt er der givet tilsagn til konvertering til varmepumpe for lige over 800 mio. kr. Opgørelsen af tilskud fordelt på tiltag er senest opdateret 1. juli 2022:

 

Tilskud fordelt på regioner

Ser man på fordelingen mellem regionerne, viser den at lysten til at ansøge om tilskud har været nogenlunde lige stor blandt boligejere over hele landet, idet fordelingen af tilsagn afspejler befolkningstætheden. Den geografiske opgørelse er senest opdateret 1. juli 2022:

 

Sådan blev Bygningspuljen brugt

Siden er opdateret 24.04.2023 Kommentér denne side Til top