BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Aflever pærerne på genbrugsstationen

Aflever pærerne på genbrugsstationen

Aflever pærerne på genbrugsstationen

Husk at aflevere dine brugte pærer og lysstofrør til genbrug. Smid aldrig sparepærer og lysstofrør i skraldespanden – det skader miljøet.

Stofferne kan genvindes og genbruges

Smid aldrig udtjente pærer eller lysstofrør i skraldespanden. De indeholder en række stoffer, som er begrænsede eller dyre at udvinde. Helt op til 98 % af disse stoffer kan genanvendes – bl.a. i forbindelse med produktion af nye pærer. 

Aflever på genbrugsstationen

Aflever dine udtjente pærer på genbrugsstationen i de beholdere, der er beregnet til pærer. De skal ikke i containeren til glasgenbrug eller småt brændbart.

Kommunerne har også forskellige indsamlingsordninger. Nogle steder kan du f.eks. aflevere pærer til miljøskabe og miljøbiler.

Det er kommunerne, der varetager affaldshåndtering. Så kig på din kommunes site for mere information.

Hvis sparepæren eller lysstofrøret går i stykker

  • Åbn vinduetEn sparepære eller et lysstofrør, der går i stykker, frigiver små mængder kviksølvdampe, som du bør undgå at indånde. Åbn vinduet, og lad det stå åbent mens du gør rent.
  • Skrab op med karton, og tør efter med våd køkkenrulleDet er vigtigt, at du får samlet alle rester op. Lad være med at bruge kost – det spreder kviksølvet i rummet. Brug i stedet karton til at skrabe resterne op med. Tape kan bruges til at samle rester i sprækker og revner. Tør efter med våd køkkenrulle for at få de sidste små rester med.
  • Læg resterne i en lufttæt beholder, og aflever på genbrugsstationenPak resterne mv. forsvarligt ind, og læg dem i en lufttæt beholder, f.eks. et syltetøjsglas eller en frysepose. Aflever det på genbrugsstationen eller til anden kommunal indsamling.
  • Luft ekstra ud bagefterSørg for gennemtræk i 15 minutter efter oprydningen. For en sikkerheds skyld er det også en god idé at lufte ekstra ud de efterfølgende 14 dage, da der kan være små rester tilbage.

Aflever pærerne på genbrugsstationen

Siden er opdateret 16.04.2020 Kommentér denne side Til top