BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energimærkning apparater

Energimærkning apparater

Energimærkning apparater

Se efter energimærket, når du køber nyt

Se efter energimærket, når du køber nyt

Herunder kan du se, hvilke energimærker og energiklasser du skal kigge efter, når du skal købe nyt. Læs mere om krav og variationer af mærket under hvert enkelt produkt.

'Hele prisen': Sammenlign, inden du køber

Energimærkningen fokuserer primært på energiforbruget i brugsfasen af produktets livscyklus. Men for nogle kategorier kan du sammenligne totaløkonomien med onlineværktøjet ’Hele prisen’. Totaløkonomien er de samlede udgifter til både indkøb og brug i hele apparatets levetid.

Brug værktøjet hjemme eller i butikken. Scan QR-koden eller indtast producent og model, så får du totale omkostninger i apparatets levetid.

Se herunder, hvilke kategorier du kan sammenligne.

Prøv 'Hele Prisen'

Hele prisen - se de totale omkostninger i hele levetiden

Gå efter den bedst mulige energiklasse

Guide til køb af køl og frys

Prøv 'Hele Prisen'

Køleskabe, fryseskabe

Gå efter: D eller bedre

Køle-/fryseskabe

Gå efter: C eller bedre

Kummefryser

Gå efter: E eller bedre

Vinkøleskabe

Gå efter F eller bedre og støj under 40 dB

Tøjvask

Prøv 'Hele Prisen'

Vaskemaskiner

Gå efter: A eller B

Kombinerede vaske-/tørremaskiner

Gå efter: B eller C for cyklus med både vask og tørring

Tøjvask

Tørretumblere

Gå efter: A+++

belysning.png

Elpærer

Gå efter LED med energimærke D eller bedre

Gode råd til køb af opvaskemaskiner

Prøv 'Hele Prisen'

Opvaskemaskiner

Gå efter: B eller C

Gode råd til køb af elovn

El- og gasovne

Gå efter: A+ eller bedre

Emhætter

Gå efter: A eller A+

Guide til køb af tv

Prøv 'Hele Prisen'

Tv

Gå efter: F eller bedre

Skærme

Gå efter: E eller bedre

computer.png

Computere

Gå efter: Energy Star + evt. Svanen / Blomsten

Kopi- og printudstyr

Gå efter: Energy Star

Internetudstyr

Gå efter: Energy Star

Ventilation

Ventilation

Gå efter A eller A+

 

Varmeanlæg

Varmepumper, kedler, vandvarmere og varmtvandsbeholdere har også energimærker.

Se efter energimærket, når du køber nyt

'Hele prisen': Sammenlign produkter og priser

'Hele prisen': Sammenlign produkter og priser

Med værktøjet ’Hele prisen’ kan du sammenligne elektriske produkter og finde ud af, hvilket der er billigst, når man lægger indkøbsprisen sammen med prisen for brug i produktets levetid.

Det kan du

 • Sammenligne vaskemaskiner, opvaskemaskiner, køle/fryseskabe, vinkøleskabe, fjernsyn og computerskærme. For vaskemaskiner og opvaskemaskiner kan du se både el- og vandforbrug
 • Sammenligne produktinformation på over 45.000 produkter i EU’s EPREL-database
 • Finde de mest effektive produkter
 • Se, hvordan det enkelte produkt er placeret på energiskalen i forhold til resten af produkterne i samme produktkategori 
 • Se beskrivelse af de nye energimærker

Bemærk: Det er kun produkter der har fået det nye energimærke, der er i databasen

Sådan gør du

Med værktøjet kan scanne QR-koderne direkte fra energimærket, når du står i butikken, eller indtaste mærke og model. 

Sammenligning energimærker skærmbillede 1

1. Start med at vælge produkter. Du kan enten scanne QR-koden eller indtaste leverandørnavn (mærke) og model som vist her.

Proces Sammenligning energimærker skærmbillede 2

2. Tilføj flere produkter for at sammenligne

Proces Sammenligning energimærker skærmbillede 3

3. Indtast købsprisen og se de totale omkostninger over hele produktets levetid.

Prøv 'Hele Prisen'

Om Hele prisen

'Hele prisen' er udviklet af EU og nationale myndigheder, som en del af EU’s Label 2020-arbejde med de nye energimærker. Værktøjet henter, som det eneste i verden, produktdata direkte i EU’s EPREL-database og opdateres automatisk i takt med, at nye produkter introduceres på EU’s indre marked.

Værktøjet er versioneret til de enkelte lande. Når du bruger værktøjet på dansk, får du selvfølgelig totaløkonomien udregnet med danske energipriser og den forventede levetid for produkter i Danmark.

Om energimærkning

Om energimærkning

EU’s energimærke indeholder alle de oplysninger, du har brug for, så du kan fortage et energirigtigt valg, når du køber nyt.

EU’s energimærke gælder bl.a. for hårde hvidevarer, elpærer, tv, klimaanlæg og varmeanlæg i alle EU-lande.

Hvad fortæller mærket?

 • Bedste valgSkalaen går fra A til G, hvor A er bedst (evt. A+++). Den mørkegrønne pil viser, hvad det bedste mærke er i produktgruppen.
  NB. Pga. ændring af energimærkningen vil der i en periode forekomme både produkter med gammel skala og ny skala på markedet. Sammenlign derfor altid elforbruget, inden du vælger.
 • Årligt energiforbrugEnergimærket fortæller også, hvor stort det årlige energiforbrug er f.eks. i kWh/år.
 • Primære funktioner og tilknyttede dataFor nogle produkter kan du finde informationer om primære funktioner, vandforbrug, støjniveau osv.
Energimærket - ny og gammel ordningEksempel på energimærke, mærket til venstre er under udfasning

Regn på elforbrug for ældre apparater

Hvis du har et ældre apparat kan du regne på elforbruget for dette. Bemærk at du skal kende apparatets energimærke for at kunne bruge beregneren.

Energimærkeberegner

Om energimærkning

Bag om energimærkningen

Bag om energimærkningen

Se, hvilke energimærker de enkelte apparater spænder over, og om der er planlagte ændringer til apparaternes energimærker.

Bag om energimærkningen

Bag om energimærkningen

Bag om energimærkningen

Oversigt over energiklasserne

I denne oversigt vises den bedste energiklasse og den lavest tilladte energiklasse for de enkelte typer af produkter.

De apparater, der bruger mest energi, forsvinder fra markedet

I takt med at kravene til produkternes tilladte maksimale energiforbrug opdateres, forsvinder de mest energiforbrugende produkter fra det europæiske marked. Skalaen justeres ikke, og derfor kan den sagtens gå ned til D, selvom det ikke er tilladt at sælge noget, der er dårligere end f.eks. A+.

Apparat Bedste energiklasse Lavest tilladte energiklasse
Køle-/fryseapparater (med kompressor) A G
Vinkøleskabe A G
Absorptionskøleskabe og andre køleskabe A G
Vaskemaskiner A G
Kombinerede vaske- og tørremaskiner A G
Opvaskemaskiner A G
El- og gastørretumblere A+++ B Kondenstørretumblere skal være min. energiklasse B.
El- og gasbageovne A+++ A
Emhætter  A+++ D
Tv-apparater + computerskærme A G

Effekten af energimærkning

EU’s krav om Ecodesign og Energimærkning af produkter leverer halvdelen af EU’s energisparemål for 2020. I Danmark betyder det en besparelse på 5,1 mia. kWh årligt. For en dansk husholdning svarer det til ca. 9.000 kr. sparet på elregningen i perioden 2013 - 2020.

 

Sådan kontrolleres energimærket

Der er løbende kontrol med energimærkningen.

Hvis du mener, at du har fået oplyst et forkert energimærke

Det er Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, der oplyser om forbrugerrettigheder, hvis du mener, at sælger har givet dig forkert information om et apparats energimærkning.

Bag om energimærkningen

Læs mere

Andre mærker

Andre mærker

Mærkerne kan hjælpe dig med at vælge apparater hvor der stilles krav til både miljøvenlighed og energiforbrug.

Andre mærker

Andre mærker

Andre mærker

Der findes en lang række miljømærker, men det er kun få, der er underlagt uvildig kontrol. Her kan du læse mere om de mærker, der også indeholder krav til energiforbrug. Mærkningsordningerne er frivillige.

Blomsten og svanen

Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er de officielle europæiske og det nordiske miljømærker. De er anerkendte af de danske myndigheder og underlagt uvildig kontrol. Ordningerne administreres af Miljømærkning Danmark.

De 2 miljømærker garanterer, at produktet:

 • er blandt de mindst miljøbelastende af den type produkt
 • er af mindst lige så god kvalitet som andre produkter af samme type
 • overholder en række krav til begrænsning af indhold af sundhedsskadelige stoffer

Både Blomsten og Svanen stiller krav til energieffektivitet for nogle energiforbrugende produkter.

Indeklimamærket
 

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning stiller krav til, hvordan produkter som vinduer, gulvbelægninger og møbler påvirker indeklimaet. Alle fysiske genstande frigiver en vis mængde stoffer til luften, og nogle af disse er usunde og måske sundhedsfarlige. Mærket omfatter kun krav til produktet i brugsfasen.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig ordning. Den administreres af Dansk Indeklima Mærknings sekretariat.

FSC
 

FSC-mærket

FSC står for Forest Stewardship Council. Mærkningsordningen omfatter de træer og skove, der bruges til fremstilling af træ- og papirvarer, f.eks. træmøbler, gulve og grillkul. Mærket tildeles altså varer, som er produceret af træ fra de såkaldte FSC-skove.

Mærket sikrer bl.a., at varerne er fremstillet under ordentlige vilkår for arbejderne, lokalbefolkningen og lokalmiljøet. Desuden bliver FSC-skovene fældet i samme tempo, som det tager ny skov at vokse frem.

Carbon footprint

Et produkts carbon footprint viser, hvor meget CO2 produktet udleder i hele sin livscyklus – fra udvinding af råmaterialer til produktion, transport, brug og bortskaffelse af produktet. Det dækker altså CO2-udledningen fra f.eks.

 • energiforbrug
 • industrielle processer
 • ændret arealanvendelse i udlandet pga. f.eks. skovrydning

Det er endnu uvist, om EU vil udvikle et mærke, og om det i så fald skal være frivilligt eller obligatorisk for producenterne at dokumentere deres produkters globale klimapåvirkning.

Andre mærker

Læs mere

Energimærkning apparater