BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Skrot dit gamle køleskab og fryser

Skrot dit gamle køleskab og fryser

Skrot dit gamle køleskab og fryser

Når køleskabet og fryseren er udtjent, skal det afleveres til storskrald eller på genbrugsstationen. En del af materialerne kan genanvendes.

Brug genbrugsstationen

Køleskabe og frysere indeholder miljøfarlige stoffer, og en stor del af materialerne kan med fordel genanvendes. Husk derfor at aflevere dem på genbrugsstationen eller til storskrald, når du skal af med dem.

Affaldsselskaber gode til at genbruge

Mange affaldsselskaber er gode til at skrotte de gamle køleskabe og frysere på en miljøvenlig måde. Forbrændingsanstalterne sender de udtjente køleskabe og frysere videre til særlige virksomheder, der fjerner kølemidler og derefter genbruger jern og metal.

Skrot dit gamle køleskab og fryser

Siden er opdateret 07.01.2022 Kommentér denne side Til top