BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Afrapporteringsskema ved tilskud til digitaliseringsprojekt i kommuner og regioner

Afrapporteringsskema ved tilskud til digitaliseringsprojekt i kommuner og regioner

Billede afrapporteringsskema-komreg

Afrapporteringsskema ved tilskud til digitaliseringsprojekt i kommuner og regioner

12.04.2022
74.23 KB
3 SIDER
Afrapporteringsskema skal vedlægges ansøgning om udbetaling, jf. tilsagnsbrevet og bekendtgørelsens § 25, stk. 3. Skemaet udfyldes for at dokumentere, at digitaliseringsprojektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet. Derudover anvendes afrapporteringen til indsamling af erfaringer og viden om digitaliseringsprojekter.