BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i typehus 1977-1984

Ventilation i typehus 1977-1984

Typehuset er oprindeligt naturligt ventileret. Der kommer frisk luft ind gennem vinduer eller friskluftventiler i ydervægge. Den brugte og opvarmede luft ledes ud gennem aftrækskanaler i køkken, bryggers og badeværelser eller suges ud mekanisk.

Ventilation og aftræk

 • Naturlig ventilationUd over den planlagte naturlige ventilation skabt af vinduer/friskluftventiler og aftrækskanaler, ventileres typehuset ofte ekstra gennem meget utætte ydervægge. Det gælder især de typehuse, der har både lette og tunge ydervægge, dvs. nogle partier, der er bræddebeklædte, og andre, der er murede. Her bliver luften i huset skiftet ud for ofte, så du mister meget varme. Hvis det er tilfældet, er der ikke behov for daglig udluftning, som der ellers er i de fleste huse med naturlig ventilation.
 • Vinduer og friskluftventilerBygningsreglementet fra 1977 stillede krav om, at vinduet kunne åbnes, eller at der var en regulerbar ventil, der kunne slippe frisk luft ind i alle opholdsrum. I køkkenet var kravet det samme, eller også skulle køkkenet være i åben forbindelse med et opholdsrum. I badeværelser var der også krav om enten åbent vindue eller en friskluftventil med et lidt større areal.
 • UdsugningBygningsreglementet stillede krav om enten naturligt aftræk eller mekanisk udsugning. Størrelsen på det lodrette aftræk fra køkken, bryggers, badeværelser og toiletter er givet i Bygningsreglementet.  Skorstenseffekten i de lodrette aftræk sørger for at lede den opvarmede og beskidte luft ud.

Hvis du får energirenoveret og tætnet dit hus, kan det være en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Så sparer du størstedelen af den varme, du normalt lufter ud.

Ventilationsanlægget kræver plads til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser – og til selve ventilationsaggregatet.   

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Ventilation i typehus 1977-1984

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis dit hus er relativt velisoleret og tæt. Det er f.eks., hvis huset har fået efterisoleret og tætnet lofter og vægge og fået nye energivinduer med tætte fuger omkring.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Etabler ventilation med varmegenvinding

Det er forholdsvist nemt at installere et ventilationsanlæg i et typehus med loftrum, da det er nemt at trække indblæsningskanaler til opholdsrum og udsugningskanaler til køkken og badeværelser på loftet. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter og kan ligge i isoleringslaget. 

Placering

 • UdsugningUdsugningsarmaturerne bør placeres så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar komfur og vask. Kanalerne til udsugning kan også nemt føres på loftet.
 • IndblæsningIndblæsningsarmaturerne bør placeres i nærheden af ydervæggen, så den beskidte/brugte luft bliver skubbet væk.
 • VentilationsaggregatVentilationsaggregatet bør placeres på loftet, hvor der som regel er plads.

Cirkulation i huset

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i dørene eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene. Det kan f.eks. opnås ved at fjerne dørtrin.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding genbruger varmen fra dit hus og giver både en mindre varmeregning og et bedre indeklima. Overvej det, hvis dit hus er velisoleret og tæt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Ventilationsanlægget med varmegenvinding kører om vinteren, mens du kan nøjes med den naturlige ventilation i sommerhalvåret.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Etabler hybridventilation

Hvis typehuset også har nyere energivinduer, der kan åbnes vha. automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation, hvor ventilationsanlægget skifter luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Energiløsning: Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Læs mere

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation kan være et godt alternativt til et ventilationsanlæg.

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation

Forbedringer

I stedet for et ventilationsanlæg, der stiller krav om føringsveje til både ind- og udblæsningskanaler, kan du bruge et oscillerende ventilationssystem. Det er en slags ventilator, der monteres i vindueshullet i hvert rum - typisk lige over vinduet. Ventilatoren suger skiftevis luft ind og blæser luft ud. Luften, der suges ind, varmes op, med den der blæses ud. 

Mikroventilation

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

Hvis du varmer op med elvarme eller anden dyr varmekilde, kan en anden mulighed være en brugsvandsvarmepumpe.

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

Etabler en boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser. På den måde udnytter den en stor del af den varme, som ellers bare forsvinder. Gennem friskluftventiler kommer der frisk luft ind i huset øvrige rum.

Hvis huset er blevet tættere, f.eks. fordi du har skiftet vinduer og efterisoleret de lette ydervægge, sørger brugsvandsvarmepumpen for ventilation af huset.

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe genbruger varmen fra din indeluft og giver dig ventilation samtidig. I praksis kræver det at du bor i et étplanshus med uudnyttet loftrum over hele boligen, så der er plads til ventilationskanalerne.

Boligventilationsvarmepumpe

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe er en billig og energibesparende måde at opvarme dit hus og til varmt vand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Etabler en brugsvandsvarmepumpe

Hvis typehusets opvarmes med elvarme eller anden dyr varmekilde, kan en mulighed være at etablere en brugsvandsvarmepumpe.

 • VentilationHvis huset er blevet tættere f.eks. i forbindelse med udskiftning af vinduer og efterisolering af let ydervæg, sørger brugsvandsvarmepumpen for ventilation af huset. Huset får frisk luft ind gennem friskluftventiler.
 • Varmt brugsvandBrugsvandsvarmepumpen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser.
  Brugsvandsvarmepumpe

  Brugsvandsvarmepumpe

  En brugsvandsvarmepumpe er en billig og klimavenlig måde at opvarme dit hus og dit brugsvand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad. En brugsvandsvarmepumpe giver højere effektivitet ved alle varmeformer.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Friskluftventil

Friskluftventil

Du bør montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Friskluftventil

Friskluftventil

Friskluftventil

Vedligehold

Hvis parcelhuset har fået nye vinduer, er vinduerne sandsynligvis blevet meget tættere, og så kommer der alt for lidt frisk luft ind. Derfor bør du montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.  

Placer dem et lille stykke under loftet, så den friske luft ligesom klæber til loftet i stedet for at falde ned på beboerne. Det kaldes Coandaeffekten. Hvis friskluftventilerne placeres forkert, lukker beboerne dem til, fordi det trækker, og så får de ikke frisk luft ind. 

Hvis parcelhuset havde kanaler i væggene i forvejen, kan det være en fordel at placere nye kondens og lydisolerende friskluftventiler i de gamle huller. Der kan også vælges vinduer med indbyggede friskluftventiler.

Friskluftventil

Læs mere

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Vedligehold

Hold aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse rene, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke fejer eller støvsuger kanalerne en gang imellem. 

Hvis aftrækskanalerne på et tidspunkt er blevet lukket til, bør du åbne dem igen, så du genskaber den naturlige ventilation. Den kan kun fungere, hvis der kommer frisk luft ind vandret i ydervæggene, og den brugte/beskidte luft ledes ud lodret op. 

Aftrækskanaler

Læs mere

Ventilation