BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ny ventilation gav 2 højhuse godt indeklima

Ny ventilation gav 2 højhuse godt indeklima

I 2 højhuse i Rødovre var man træt af skimmelsvamp og klar til bedre indeklima. Det nye ventilationsanlæg har givet fuld tilfredshed.

Beboere

I den københavnske forstadskommune Rødovre ligger de 2 højhuse Lillekær og Nørrekær fra slutningen af 1950’erne. Det var moderne højhuse, som skulle være attraktive for den voksende middelklasse. I dag bor der omkring 900 personer i de 2 højhuse.
I 2006 fik det største højhus etableret ventilationsanlæg med varmegenvinding, mens det mindste fik udskiftet det gamle anlæg, der havde været der siden 1992. Arbejdet blev sat i værk samtidig med, at højhusenes facader alligevel skulle have en kærlig hånd.

Beslutningen om projektet

Beslutning

Vi ville gerne gøre indeklimaet bedre i de 2 højhuse, fordi vi havde erfaring med, at vi med et ventilationsanlæg kunne bekæmpe problemer med skimmelsvamp og give beboerne en bedre komfort, siger Søren Lillevang, som er ejendomsleder i etageboligbyggeriet “Ved Milestedet” i det almennyttige boligselskab KAB.

Økonomien

Økonomi

Projektet blev finansieret af Landsbyggefonden, som er en selvejende institution stiftet af de almene boligorganisationer. Huslejen skulle ikke stige, men beboerne i de 2 højhuse skulle være med til at dække udgifterne til driften af ventilationsanlægget. Til gengæld fik de jo også gevinsten i form af et bedre indeklima og en besparelse på deres varmeregning, siger ejendomslederen.

Processen

Forløb

Det kan selvfølgelig være en udfordring at få sådan et projekt godkendt og få alle med. Men i dette tilfælde var folk bare med på det, siger Søren Lillevang.

Jeg præsenterede først den samlede projektplan for beboerne, da den var klar til godkendelse. Så indkaldte vi beboerne til en række møder, hvor de kunne se plancher og planer og stille spørgsmål til ingeniører og arkitekter. Til sidst sluttede vi af med et afdelingsmøde, hvor beboerne traf beslutningen, siger han.
Det tog 9 uger at få etableret ventilationsanlægget i de 2 højhuse.

Resultatet

Resultat

I starten oplevede vi nogle klager, hvor der bl.a. opstod lugtgener, fordi lugten af røg eller hvidløg blev trukket op eller ned til en lejlighed, siger Søren Lillevang. Vi justerede anlægget løbende, og efter de fødselsvanskeligheder er folk generelt meget tilfredse med ventilationen, siger han.

Vi får heller ikke længere henvendelser om børn med astma og allergi, som beboernes læger sagde skyldes dårligt indeklima.

Og da så der var gået 1 år, og folk fik deres første varmeregnskab, så var det jo lykken at være servicemedarbejder – for jeg fik så mange klap på skulderen af folk, der smilte bredt, fordi de fik så mange penge tilbage. 

Ventilationsanlægget har samlet set skåret 30-35 % af ejendommens energiforbrug.

Forbedringer og typiske besparelser

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Typisk besparelse ved ventilationsanlæg med varmegenvinding

Sådan kommer I selv i gang

Sådan kommer I selv i gang

Hvis I overvejer at renovere, anbefaler vi, at I starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i jeres projekt.

Læs mere om rådgivning