BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Eftersyn af biobrændselskedler

Eftersyn af biobrændselskedler

Eftersyn af biobrændselskedler

Et årligt eftersyn af biobrændselskedlen giver en mere effektiv drift af anlægget.
Eftersyn af biobrændselskedler

Det bør du vælge

 • Uddannet teknikerVælg en uddannet tekniker til at tjekke din biobrændselskedel. De er særligt kvalificerede til at udføre energimålinger og eftersyn på biobrændselskedler. Du kan kontakte leverandøren af din biobrændselskedel for at få anvist en tekniker i dit område.

Andet 

 • KuliltealarmEn kuliltealarm registrerer selv små mængder kulilte i luften og giver alarm. På den måde kan du stoppe kedlen og tilkalde en tekniker, før situationen bliver farlig.

Forebyg kulilteulykker i hjemmetForebyg kulilteulykker i hjemmet

Forebyg kulilteulykker i hjemmet

Forebyg kulilteulykker i hjemmet

02.07.2018
217.89 KB
4 SIDER
Alle oliefyr og fastbrændselskedler udvikler kulilte. Og det gælder ikke kun gamle anlæg, også helt nye oliebrændere kan brænde med afgivelse af for store mængder kulilte. Kulilte hverken lugter eller smager af noget og har heller ikke andre tydelige egenskaber, der kan advare i tide om forgiftning.


Sådan foregår det

Det gør teknikeren:

 • Kuliltemåling
  Teknikeren måler kulilte-niveauet (CO) i røggassen, mens kedlen er i drift. Hvis
  grænseværdierne er overskredet med over 25 %, skal anlægget renses og
  indreguleres, og hvis de er overskredet med mere end 100 %, skal det ske med det
  samme.
 • Måling af røggastemperaturRøggastemperaturen giver en indikation af effektiviteten af forbrændingen. Hvis temperaturen er for høj, skyldes det enten forkert indregulering eller trækforhold i aftræk/skorsten, eller at kedlens røggasveje trænger til at blive renset. 
 • Tjek af låger og skorstenTeknikeren tjekker, at låger ikke har skader, er skæve eller ikke lukker tæt. Skorstenen bliver tjekket for fuglereder og kondens.
 • Vurdering af brændsletBrændslet bliver vurderet på fugtighed, kløvning og længde. For træpiller er det længde, hårdhed og diameter, der kan have indflydelse på, hvordan kedlen skal indreguleres.
 • Særligt for manuelt fyrede kedlerFølgende bliver tjekket:
  - Riste
  - Røgsugere
  - Bypass-funktion (ikke alle anlæg har dette)
  - Reguleringsspjæld (ikke alle anlæg har dette)
 • Særligt for automatisk fyrede kedlerFølgende bliver tjekket:
  - Indsugningen
  - Løbehjul/motor
  - Brænder incl. sikkerhedsfunktion
  - Automatisk tænding (ikke alle anlæg har dette)
 • IndreguleringHvis det er nødvendigt, bliver kedlen indreguleret, og målingerne foretages igen.
 • StatusmærkningMåleresultater bliver noteret på en mærkat, der sættes på anlægget, så skorstensfejer og tekniker kan se det ved næste besøg.

Giv energiløsningen til håndværkeren

Energiløsningen findes også som en detaljeret vejledning til håndværkeren. Vis håndværkeren energiløsningen for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Eftersyn af biobrændselskedler