BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Eftersyn af oliefyr

Eftersyn af oliefyr

Eftersyn af oliefyr

Hvis oliefyrets drift skal være optimal, er det en god ide at få et olieservicefirma til at efterse det jævnligt – gerne 1 gang om året. Overvej at skifte til en billig, klimavenlig varmeform som fjernvarme eller varmepumpe.
Eftersyn af oliefyr

Det bør du vælge

 • Uddannet oliefyrsteknikerVælg en uddannet oliefyrstekniker til at tjekke dit oliefyr. Oliefyrsteknikere er særligt kvalificeret til at udføre energimålinger og eftersyn på oliefyr.
 • Ny opvarmningsformOvervej at skifte til en billigere, mere klimavenlig varmeform som fjernvarme eller varmepumpe. Du kan få tilskud til at købe varmepumpe eller få varmepumpe på abonnement i områder uden fjernvarme. Prøv beregneren "Ny Varme" Se, hvordan du får varmepumpe

Drift: Det kan du selv gøre

 • Sæt alle termostatventiler på 2-3.
 • Hold rent omkring oliekedel og -brænder, så snavs og støv ikke suges ind i brænderens luftindtag. Især hvis der kommer husdyr i fyrrummet.
 • Sørg for frisklufttilførsel til fyret – med mindre fyret er nyt og har balanceret aftræk.
 • Fyld vand på anlægget, når det er nødvendigt.
 • Reguler fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen

Forebyg kulilteulykker

Sørg for, at anlæg og skorsten er tæt, og overvej en kuliltealarm. Læs mere i folderen 'Forebyg kulilteulykker i hjemmet'.

Forebyg kulilteulykker

GemGem

Sådan foregår det

Det gør oliefyrsteknikeren:

 • MålerTeknikeren måler grænseværdier for sodtal og røgtab. Hvis sodtallet er over 1, eller røgtabet er over 10 %, er anlægget ineffektivt, og teknikeren vil fortælle dig, hvad du bør gøre.
 • RenserTeknikeren skiller brænderen ad og renser luftveje, og han renser og justerer brænder og tændelektroder.
 • KontrollererTeknikeren kontrollerer og evt. udskifter filter på olieledningen, pumpefilter og oliedyse. Han tjekker elkabler, ledninger, olierør og flexslanger, tjekker og evt. justerer oliepumpens forstøvningstryk, kontrollerer, om driftstermostat, flammesikring og evt. aftrækssikring/luftvagt virker, og kontrollerer og evt. renser vandlåsen på kondenserende kedler. Til sidst tjekker han skorsten/aftræksforhold/afslutningsrist eller hætte.
 • JustererTeknikeren kontrollerer og evt. justerer oliebrænderen, så forbrændingen er i orden.

Giv energiløsningen til håndværkeren

Energiløsningen findes også som en detaljeret vejledning til håndværkeren. Vis håndværkeren energiløsningen for at sikre, at arbejdet bliver gjort rigtigt.

Find en håndværker

Her kan du se de håndværkere i dit område, der kan hjælpe dig med eftersyn af oliefyret.

81 håndværkere

Eftersyn af oliefyr