BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Partner

Partner

Partner

BedreBolig er energirigtig renovering på den nemme måde

BedreBolig er energirigtig renovering på den nemme måde

BedreBolig er en landsdækkende ordning, som gør det nemmere for boligejerne at renovere deres bolig på en energirigtig måde. BedreBolig er udviklet af Energistyrelsen.

BedreBolig er en helhedsorienteret tilgang til energirenovering, hvor rådgivere uddannes til at yde rådgivning fra plan til færdig renovering. Rådgiverne kan tilbyde skræddersyet rådgivning og en BedreBolig-plan, der giver overblik over muligheder, løsninger og økonomi. Rådgiverne kan også yde hjælp til tilbudsindhentning, kvalitetssikring og styring af byggeprojektet.

Velkommen til BedreBolig

BedreBolig er energirigtig renovering på den nemme måde

Brug BedreBolig i markedsføringen

Brug BedreBolig i markedsføringen

Energistyrelsen har udviklet en række markedsføringsmaterialer, som kan bruges i arbejdet med BedreBolig.

Materialerne henvender sig til ejere af både enfamiliehuse og etageejendomme. Rekvirer trykte foldere på info@bedrebolig.dk.

BedreBolig giver også gode muligheder for at holde kundearrangementer eller indgå i erhvervsnetværk og skabe tættere tilknytning til boligejere, kommune, BedreBolig-rådgivere og andre lokale aktører, som har fokus på energirenovering.

Overblik over materialerOverblik over materialer

Overblik over materialer

Overblik over materialer

09.07.2019
1.12 MB
4 SIDER
Samlet oversigt over de markedsføringsmaterialer, som Energistyrelsen stiller til rådighed for dig som BedreBolig-rådgiver.


Få mere information

Kontakt BedreBolig-sekretariatet for mere information på info@BedreBolig.dk.

Brug BedreBolig i markedsføringen

Bliv BedreBolig-partner

Bliv BedreBolig-partner

Som BedreBolig-partner er du med til at sætte energirenovering på dagsordenen og synliggøre boligejernes muligheder for at få kvalificeret hjælp til at energirenovere.

Som partner bliver du et ’kontaktpunkt’ (f.eks. byggecenter, ejendomsmægler, energiselskab, bank) og er med til at bakke op om BedreBolig-ordningen og demonstrere kendskab til energirenovering over for dine kunder.

Er dit byggemarked BedreBolig-partner?

Brancheforeningen Danske Byggecentre har udviklet et uddannelsesforløb, der knytter BedreBolig-ordningen og landets byggecentre sammen. Formålet er at profilere og synliggøre byggecentre, som har særlig viden om energirenovering. BedreBolig-partnerskabet indebærer, at butikkerne stiller materialer om BedreBolig til rådighed for deres kunder. 

Bliv BedreBolig-partner

Fordele hele vejen rundt

Fordele hele vejen rundt

Der er et stort potentiale i energirenovering – både for boligejerne, samfundet og erhvervslivet. Huse renoveres, energiforbruget nedsættes, indeklima forbedres, og boligerne bliver sundere at bo i. Det er en god forretning.

Med BedreBolig er det oplagt at arbejde sammen og tænke fælles løsninger. Hvis finanssektor, byggemarkeder og energiselskaber m.fl. synligt bakker op om BedreBolig, kan det være med til at skabe vækst og øge tempoet og omfanget af energirigtig renovering af danske boliger.

Løsblade om BedreBolig

BedreBolig-planen

BedreBolig-planen

BedreBolig-rådgiveren gennemgår boligen på baggrund af kundens ønsker og kommer med forslag til energirigtige løsninger i en BedreBolig-plan.

Med en BedreBolig-plan får boligejeren et samlet overblik over investering og besparelser og forslag til, hvilke tiltag der skal gennemføres, og i hvilken rækkefølge det er mest hensigtsmæssigt.

Energistyrelsen stiller et beregningsværktøj til rådighed for BedreBolig-rådgiverne. Rådgiveren bruger værktøjet til at beregne, hvad tiltagene koster at gennemføre, og hvor meget boligejer kan spare.

Planen kan danne grundlag for projektering og indhentning af tilbud på materialer og arbejdsløn. Eller den kan bruges i dialogen med banken, hvis boligejer har behov for finansiering.

Sådan ser en BedreBolig-plan ud

En BedreBolig-plan giver:

  • Fakta om bygningen og boligejers forbrug
  • Gennemgang af ønsker til renoveringen
  • Prioriteret liste over løsningsforslag 
  • Gode råd til energirigtig adfærd
  • Samlet budget inkl. investeringer og besparelser

 

BedreBolig-planen

Set med boligejerens øjne

Set med boligejerens øjne

Du skal acceptere marketing cookies for at se dette indhold. Klik her for at ændre cookieindstillinge.

Liste over BedreBolig-rådgivere

Liste over BedreBolig-rådgivere

Partner