BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkningen viser, hvor meget energi bygningen bruger, og hvor man med fordel kan energiforbedre. Offentlige bygninger med et etageareal på 60-250 m2 skal energimærkes ved salg og udleje. Bygninger på over 250 m2 skal altid have en gyldig energimærkning, med mindre de er undtaget.

Hvad er energimærkning af bygninger?

Energimærket viser bygningens energimæssige tilstand. Energimærket har 2 overordnede formål:

  • Synliggøre, hvor meget energi bygningen bruger
  • Vise, hvilke energiforbedringer det kan betale sig at gennemføre, hvad de koster, og hvor meget I kan spare ved at gennemføre dem.

Energimærket vises på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.

Mærkningsrække

Nyt format fra 2021

Energimærkningsrapporten har fået et nyt format, der skal føre til flere konkrete energiforbedringer. Den nye rapport viser, hvor det kan være mest relevant at energiforbedre, hvad der er gevinsterne for økonomi og klima, og hvordan det konkret kan gøres.

2 typer energimærkning

Bygninger kan energimærkes efter 2 forskellige principper.

Energimærkning af bygninger

Offentlige bygninger

Offentlige bygninger

Alle offentlige bygninger skal mærkes – også nyopførte bygninger, før de tages i brug eller meldes færdige.

Det er jeres eget ansvar, at jeres bygninger er energimærket. Hele bygningen energimærkes altid samlet.

Hvornår skal offentlige bygninger mærkes?

Reglerne for energimærkning afhænger af bygningens størrelse:

  • 60-250 m2Bygningen skal have et gyldigt energimærke, hvis den skal sælges eller udlejes. 
  • Over 250 m2Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom den ikke skal sælges eller udlejes. Energimærket udløber efter 10 år. Forny mærket, inden perioden udløber.
  • Over 1.000 m2Hvis bygningen ikke ændrer anvendelse, er det oplagt at energimærke med faktisk forbrug, hvis kravene herfor er opfyldt.
  • Salg eller udlejningHvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke med beregnet forbrug.

Synligt energimærke

Jeres energimærke skal opsættes, så det er synligt for brugerne af bygningen. Alle ministerier skal desuden offentliggøre deres energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne på deres hjemmeside.

Energimærket skal desuden være synligt i annoncen, når bygningen skal sælges eller udlejes.

Offentlige bygninger

Find bygningens energimærke

Find energimærket på jeres bygning

Find energimærkningsfirma
Statistik på energimærker

Find statistik
bygningers energimærker

Energimærkning af bygninger