BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energimærkning med faktisk forbrug

Energimærkning med faktisk forbrug

Energimærkning med faktisk forbrug

Mærket bruges til store bygninger og til bygninger, som ikke ændrer anvendelse, og hvor drift og adfærd har stor indflydelse på energiforbruget.

Mærket bygger på forbrug

Energimærkning med faktisk forbrug bygger på bygningens reelle forbrug – dvs. det forbrug, der bliver aflæst på el- og varmemålerne og registreret i bygningens driftsjournal.

I modsætning til energimærkning med beregnet forbrug bygger denne type mærkning altså på brugernes forbrug og adfærd, og resultatet bliver påvirket af, hvordan bygningen bruges. Gode energivaner kan forbedre energimærket. Det samme kan en dygtig driftsansvarlig, som justerer varmeanlægget.

Minimumskrav til brug af faktisk forbrug

  • Man skal føre driftsjournal den sidste dag i hver måned.
  • Man skal aflevere driftsjournalen til energikonsulenten ved aftale om energimærkning.
  • Første gang, man får energimærket med faktisk forbrug, skal driftsjournalen være udfyldt for mindst 12 måneder, før man indgår aftalen om energimærkning.

Hvornår må man ikke bruge energimærkning med faktisk forbrug?

I nogle tilfælde skal man energimærke med beregnet forbrug, det gælder når:

  • Bygningen er nyopført og ikke tidligere energimærket
  • Energimærket skal bruges i forbindelse med salg af hele bygningen
  • Energimærket skal bruges i forbindelse med udlejning af kontorarealer, som udgør mere end 25 % af bygningens areal
Det er ikke altid man må bruge faktisk forbrug til energimærkning

 

Energimærkning med faktisk forbrug

Siden er opdateret 19.05.2020 Kommentér denne side Til top