BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Isolering mindsker varmeforbrug

Isolering mindsker varmeforbrug

Isolering mindsker varmeforbrug

Når I efterisolerer jeres bygning, sænker I varmeregningen og får et bedre indeklima.

Fordele ved efterisolering

 • Lavere varmeudgifter
 • Bedre indeklima
 • I kan spare penge, næste gang I skal installere en ny kedel eller anden varmeforsyning. Et mindre forbrug betyder, at nye anlæg også bliver mindre og dermed både billigere og mere effektive.

Nogle gange er efterisolering et krav

Bygningsreglementet har nogle energikrav, du skal overholde, når du udskifter dele af en eksisterende bygning. Du må f.eks. kun montere nye vinduer med energimærke A eller B. Der er også krav til isoleringen under taget, hvis du skifter tagbelægning

Her kan I isolere

 • HulmursisoleringDet kan næsten altid betale sig at blæse isolering ind i hule mure. I langt de fleste tilfælde kan I hulmursisolere uden problemer. Uisolerede hulmure findes typisk i bygninger fra ca. 1940 og frem til begyndelsen af 60’erne, hvor det blev lovpligtigt at isolere nye bygninger. Få mere at vide om hulmursisolering hos leverandørerne.
 • Efterisolering af ydervæggeDet giver både lavere energiregning og et bedre indeklima. Det er bedst at isolere bygningen udvendigt, fordi det giver lavest risiko for fugtproblemer. Til gengæld ændrer det bygningens udseende, fordi isoleringen dækker facaden. I nogle tilfælde må man også ændre tag, elmåler og andre installationer.
 • Indvendig isoleringNår man isolerer indvendigt, kan der være fare for, at ydervæggene ikke kan tåle de ændrede fugtniveauer og temperaturer. Så få en vurdering af forholdene, inden I gør noget. Indvendig isolering ændrer også rummenes størrelse og betyder ofte, at I må flytte radiatorer og elinstallationer.
 • Isoler loftetHusk at isolere på loft og i skunkrum, når I er i gang. Hvis I udskifter tagvinduer, er det en god ide at sætte energieffektive vinduer i.
  Læs mere om vinduer
 • Isoler vægge og gulve mod uopvarmede rum og mod jordenDet gælder også kældre og krybekældre. I bør samtidig tætne rummene indefra, så I undgår fugtskader.
 • RørisoleringDet kan næsten altid betale sig at efterisolere tekniske installationer (rør, kedel og beholdere) i uopvarmede rum (garager, parkeringskælder, sikringsrum, krybekældre, loft, skunk osv.), hvis der ikke er isoleret i forvejen.
  Læs mere om rørisolering

Isoleringsmaterialer

Stenuld og glasuld kaldes samlet mineraluld og er de mest almindelige isoleringstyper i Danmark til efterisolering. Installationer isoleres typisk med forskellige skumprodukter, som også ofte bruges under gulve.

I kan også isolere med materialer baseret på cellulose eller andre organiske materialer. De forskellige isoleringsmaterialer har forskellige materialeegenskaber, og ikke alle materialer er egnede til alle formål.

Tjek varmeledningsevnen

Isoleringens varmeledningsevne (λ-værdien) skal være så lav som muligt. Hvis I sammenligner λ-værdier, er det vigtigt, at de er opgjort efter samme metode. Det gælder alle materialer, som er underlagt varmeisoleringskontrollen.

Tjek varmeledningsevnen

 

Isoleringsmateriale Typisk λ-værdi (mW/mK)
Isoleringsbatts, plader mv.  
Celleglas 36-50
Fenolskum og PIR-skum 20-25
Mineraluld 32-45
Polystyren (EPS) 31-41
Løsfyld til bl.a. hulmur og loft  
Cellulosefibre 39
Ekspanderet perlite 42
Letklinker 95
Mineraluld 34-42

Hvis der er ubegrænset plads, kan I få lige så god isolering med produkter med høj varmeledningsevne – der skal bare et tykkere lag til.

Gode råd

 • Hold bygningen tæt – og ventileretUd over en større varmeregning fører utætheder til råd og svamp, fordi varm, fugtig luft fra rummene kan trænge ud i konstruktionerne. I de fleste bygninger bliver der ikke for tæt, selv om I tætner. Hvis I får det for tæt, kan I installere udluftningskanaler, så bygningen kan ventileres. Ideen er at ventilere gennem kontrollerede åbninger og ikke tilfældige utætheder, hvor luften kan kondensere og give råd og skimmel.
 • Efterisoler, når I alligevel er i gangI får den bedste økonomi, hvis I efterisolerer, når I alligevel skal bygge om eller renovere. Bygningsreglementet stiller krav om, at I efterisolerer i forbindelse med renovering af tag og facade - hvis det er rentabelt - for at spare energi til opvarmning. Men efterisolering giver også andre fordele såsom bedre indeklima og mindre træk. Det kan derfor være en god idé at forbedre isoleringen, også selvom I ikke står over for renovering.
 • Få garanti for isoleringens holdbarhedNogle producenter udsteder produktgaranti, hvis arbejdet udføres af håndværkere, som de har autoriseret.
  Læs mere på byggaranti.dk

Isolering mindsker varmeforbrug

Siden er opdateret 14.10.2022 Kommentér denne side Til top