BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Indkøbsanbefalinger for ventilatorer V3.0

Indkøbsanbefalinger for ventilatorer V3.0

Indkøbsanbefalinger for ventilatorer V3.0

Vælg altid energieffektive ventilatorer, og sørg for, at ventilatoren er dimensioneret korrekt og i forhold til behovet for ventilation.

Opdateret maj 2019

Anbefalingerne er baseret på virkningsgraden af ventilatorerne og gælder for ventilatorer til brug sammen med elmotorer med en indgangseffekt mellem 125 watt og 500 kW og til almindelige driftsforhold. 

Anbefalinger er baseret på EU-forordning om miljøvenligt design af ventilatorer (EF) Nr. 327/2011, der beskriver definitioner og omfattede produkter. De anbefalede mindstekrav til virkningsgrad er baseret på resultater fra ”EU review study for fans”.

Motoreffekt på 0,125-10 kW

  Mindstekrav til virkningsgrad
Aksialventilator
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 50
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 64
Halvaksialventilatorer
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 57
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 67
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Under 5 kW
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 52
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 57
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Over 5 kW
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 64
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 67
Tangentialventilatorer
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 21

Motoreffekt på 10 - 500 kW

  Mindstekrav til energieffektivitet
Aksialventilator
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 50
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 64
Halvaksialventilatorer
Statisk virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 57
Totalt virkningskrav 1,1 x ln(P) – 2,6 + 67
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Under 5 kW
Statisk virkningskrav -
Totalt virkningskrav -
Centrifugal- og kammerventilator med fremad- eller bagudrettede skovle - Over 5 kW
Statisk virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 64
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 67
Tangentialventilatorer
Totalt virkningskrav 4,56 x ln(P) – 10,5 + 21

Målestandard

Målemetoder fremgår af: EN ISO 5801:2017. Ventilatorer – Ydelsesmåling ved anvendelse af standardiserede ventilationsind- og udløb.

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for ventilatorer V3.0

Siden er opdateret 24.03.2022 Kommentér denne side Til top