BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

BedreBolig

BedreBolig

BedreBolig

Velkommen til BedreBolig

Velkommen til BedreBolig

Læs og se, hvad BedreBolig kan gøre for din kommune

BedreBolig er en landsdækkende ordning udviklet af Energistyrelsen, som gør det nemmere for boligejerne at renovere deres boliger på en energirigtig måde.

Landets kommuner kan fremme energirenovering og grøn vækst ved at forankre og markedsføre BedreBolig lokalt. På den måde hjælper kommunerne borgerne med at spare energi og kommer samtidig et skidt nærmere mod at opfylde regeringens klimamål. 

Energistyrelsen ønsker at støtte kommunernes arbejde med at udbrede BedreBolig og har udviklet materialer og værktøjer, der enkelt kan bringe BedreBolig på den kommunale dagsorden.

BedreBolig

Velkommen til BedreBolig

Få hjælp til at skabe lokal grøn vækst

Få hjælp til at skabe lokal grøn vækst

Landets kommuner kan fremme energirenovering og grøn vækst og støtte op om regeringens klimamål ved at forankre og markedsføre BedreBolig lokalt. Kommuner kan understøtte erhvervsnetværk med fokus på BedreBolig og tage initiativ til borgerarrangementer med fokus på behovet for energirenovering.

Kontakt BedreBolig-sekretariatet på info@bedrebolig.dk, hvis du har behov for inspiration eller assistance til at komme i gang.

Få hjælp til at skabe lokal grøn vækst

Kom godt i gang med BedreBolig

Kom godt i gang med BedreBolig

Se, hvordan du kan rulle BedreBolig ud lokalt, uden at det bliver en uoverkommelig opgave.
1Kommunens rolle
2Tværfagligt samarbejde
3Eksisterende tiltag
4Dialog

Kommunens rolle

Først fastlægger du kommunens rolle og grad af involvering i BedreBolig. Niveauet af involvering kan række fra at stille foldere om BedreBolig til rådighed i f.eks. Borgerservice, på biblioteket og andre relevante steder til at understøtte erhvervsnetværk og gennemføre borgerarrangementer. Når du har fastlagt graden af involvering og ressourcetræk, kan du med fordel udvikle en handlingsplan for arbejdet med BedreBolig.

Kommunens rolle

Et tværfagligt samarbejde

BedreBolig giver god mulighed for at samle lokale virksomheder på tværs af sektorer. Ud over BedreBolig-rådgiverne er der en række andre brancher, som vil kunne opnå fordele ved at markedsføre ordningen og deltage i lokale erhvervsnetværk.

Det er bl.a.:

  • Udførende håndværkere
  • Byggemarkeder
  • Pengeinstitutter
  • Forsyningsselskaber
  • Ejendomsmæglere

I inspirationskataloget finder du gode råd til, hvordan du kommer i dialog med og skaber værdi for hver enkelt branche. Du kan også rekvirere inspirationskataloget ved at sende en mail til info@BedreBolig.dk.

Et tværfagligt samarbejde

BedreBolig som en del af eksisterende tiltag

Mange kommuner har allerede fokus på energirenovering og erhvervssamarbejde af forskellig karakter. Her er det oplagt at inddrage BedreBolig. 

BedreBolig som en del af eksisterende tiltag

Kom i dialog med borgerne

BedreBolig giver god mulighed for at skabe arrangementer for kommunens boligejere for at hjælpe dem i gang med at energirenovere. Gennem f.eks. arrangementer i grundejerforeninger, lokale boligmesser og landsbyarrangementer er det muligt at øge opmærksomheden og motivationen for borgerne. Se i inspirationskataloget, og få ideer til tiltag, der kan iværksættes.

Kom i dialog med borgerne

1 of 4

 

Kom godt i gang med BedreBolig

Skab synlighed om BedreBolig

Skab synlighed om BedreBolig

Energistyrelsen har udviklet en række materialer, der kan bruges i den lokale markedsføring af BedreBolig.

Skab synlighed om BedreBolig

Skab synlighed om BedreBolig

Skab synlighed om BedreBolig

Alle kommuner kan rekvirere gratis foldere om BedreBolig til uddeling blandt boligejere. Send en mail til BedreBolig-sekretariatet på info@bedrebolig.dk med oplysning om, hvor mange foldere du ønsker at modtage.

Materialerne består dels af materialer, der er klar til tryk, og af skabeloner, som kan tilpasses din kommune. Du kan for eksempel tilføje kommunelogo eller lokalt versionerede tekster.

Materialer

Grafiske elementer

Spørgsmål og ønsker

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til materialer, er du velkommen til at kontakte BedreBolig-sekretariatet på info@BedreBolig.dk.

Skab synlighed om BedreBolig

Se materialer

Liste over BedreBolig-rådgivere

Liste over BedreBolig-rådgivere

BedreBolig