BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse i regionerne

Energiledelse i regionerne

Offentlige myndigheder kan reducere energiforbruget væsentligt gennem energiledelse. Mange besparelser kan opnås med mindre investeringer og ændring af adfærd.

Energiledelse skaber energibesparelser

Energiledelse er en systematisk tilgang til at spare energi og dermed driftsudgifter og CO2.

Energiledelse kan gøres meget enkelt og kan tilpasse alle aktiviteter efter jeres ambitioner. I bør dog prioritere bygninger med den dårligste energimæssige ydeevne, som der henvises til i Energieffektiviseringsdirektivet.

Energistyrelsen opfordrer til, at regioner og kommuner følger målet for de statslige institutioner om at reducere energiforbruget i 2020 med 14 % i forhold til 2006.

Brug af energiledelse bidrager til, at Danmark opfylder Energieffektiviseringsdirektivets krav om energieffektiviseringer (EED-direktivet).

Hjælp til at indføre energiledelse i regioner

I kommer godt i gang med energiledelse ved at kende jeres nuværende situation.

  • Kortlæg energiforbrugetEnergistyrelsen anbefaler fjernaflæsning, hvor I kan følge målerdata på timebasis. Det gør det nemt at få overblik spotte unødvendigt energiforbrug. Overvej også et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), der kan styre og overvåge f.eks. varme- og ventilationsanlæg efter behov.
  • Få et energisynEnergisynEn systematisk gennemgang af offentlige eller private bygninger, anlæg, drift eller tjenester, der identificerer og beskriver oplagte energisparemuligheder og kan aflægge rapport om resultaterne.Overvej et energisyn. Det giver jer status over bygningernes energiforbrug og forslag til oplagte energitiltag. Læs mere om energisyn på ens.dk
  • Sammenlign jer med andreDet er et godt argument for at energioptimere, hvis jeres bygning bruger det samme eller mere energi end gennemsnittet for lignende bygninger. I kan f.eks. sammenligne hospitaler i regionen eller på tværs af regioner.

På SparEnergi.dk har vi samlet en række værktøjer til arbejdet med energiledelse:

Energiledelsesvejledning til myndigheder

Vejledningen hjælper myndigheder til at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og giver praktisk inspiration. Vejledningen er p.t. udarbejdet til stat og kommuner, men regioner kan lige så vel bruge den.

Energiledelse: Stat og kommunerEnergiledelse: Stat og kommuner

Energiledelse: Stat og kommuner

Energiledelse: Stat og kommuner

17.09.2018
11.25 MB
16 SIDER
Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.


Til hospitaler

De fleste hospitaler kan spare store mængder energi med energiledelse. Energistyrelsen har derfor udarbejdet en selvstændig vejledning til hospitaler. Vejledningen hjælper jer til at definere de vigtigste aktiviteter og giver praktisk inspiration.

Energiledelse: HospitalerEnergiledelse: Hospitaler

Energiledelse: Hospitaler

Energiledelse: Hospitaler

17.09.2018
10.54 MB
16 SIDER
Erfaringer viser, at de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug ved at indføre energiledelse. Heraf kan I opnå en stor del med mindre investeringer og via adfærdsændringer. Denne folder om energiledelse er skrevet til hospitaler. Formålet med folderen er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give inspiration til indsatsen i praksis.


Skabelon til energihandlingsplan

En energihandlingsplan sætter rammen for jeres energiarbejde og indeholder konkrete mål. Et godt udgangspunkt er målet for statens bygninger, hvor 3 % af det samlede etageareal over 250 m2 skal energirenoveres årligt. I kan enten udarbejde en selvstændig plan eller sætte mål som en del af en bredere klima- eller miljøplan. Det bør indgå, at I prioriterer bygninger med det største energibesparelsespotentiale. 

Skabelon til energihandlingsplanSkabelon til energihandlingsplan

Skabelon til energihandlingsplan

Skabelon til energihandlingsplan

08.07.2019
62.54 KB
12 SIDER
Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.


 

Energiledelse i regionerne

Nyhedsmail

Nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsmail, og bliv informeret og inspireret til nye energitiltag. Vi sender 2-4 nyhedsmails om året. Til brug for udsendelse af nyhedsbrevet benyttes kun kontaktdata. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilmeld nyhedsmail

 

Energiledelse egne bygninger