BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde v2.0

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde v2.0

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde v2.0

Andet kontorudstyr omfatter hæve-sænke-borde og kaffeautomater. Enkeltvis bruger de ikke så meget energi, men hvis der er mange af dem, kan det samlede energiforbrug være stort.

Opdateret maj 2019

Hæve-sænke-borde

Anbefalingerne gælder eldrevne hæve-sænke-borde til anvendelse i kontorer og lignende.

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens vurdering.

  • Maks. elforbrug i standby-tilstand: 0,5 watt
  • Maks. tid fra justering af bordhøjde indtil forbruget igen svarer til standbyforbruget: 1 minut

Målinger skal så vidt muligt udføres efter standarden DS/ EN 50564: 2011 (”Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer – Måling af laveffektforbrug”)

Kaffeautomater

Anbefalingerne gælder automater til kaffe og andre varme drikke.

Anbefalinger er baseret på Energistyrelsens vurdering.

Alle type kaffeautomater skal have:

  • Automatisk dvalefunktion, der er aktiveret ved levering
  • Vejledning om dvalefunktionen ved automaten

Ved udbud kan leverandøren anmodes om at oplyse elforbruget for kaffeautomaten efter DS/EN 50597:2018 (”Vareautomaters energiforbrug”).

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for andet kontorudstyr, kaffeautomater og hæve-sænke-borde v2.0

Siden er opdateret 21.12.2020 Kommentér denne side Til top