BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v5.0

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v5.0

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v5.0

Tv-apparater bliver større og større, f.eks. bruger et 65” fladskærms-tv ca. dobbelt så meget strøm som et tilsvarende 43”. Vær også opmærksom på standbyforbruget, hvis tv'et er med netværksforbindelse.

Opdateret december 2022

Anbefalinger omfatter tv-apparater uanset skærmtype og størrelse.

Anbefalingen er baseret på EU’s energimærkningsordning af elektroniske skærme, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 2019/2013.

Anbefaling for alle tv-apparater

  • Skærmstørrelse op til 75": Vælg energiklasse F eller bedre
  • Skærmstørrelse 75" og derover: Vælg energiklasse E eller bedre

Bemærk, at der er mindstekrav til tv-apparaters forbrug i slukket, standby og netværksforbundet standby-tilstand og krav om energistyring. Kravene fremgår af ecodesign-forordning (EU) 2019/2021.

Målestandarder

Der er endnu ikke offentliggjort harmoniserede standarder for tv/elektroniske skærme. Målinger for tv skal derfor udføres efter retningslinjerne i forordning (EU) 2019/2021 med ændringerne i forordning 2021/341 (for ecodesign) eller i forordning (EU) 2019/2013 med ændringerne i forordning (EU) 2021/340 (for energimærkning) - eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder.

For standbyforbrug kan anvendes standarden EN 50564:2011: Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of low power consumption. 

Totalomkostninger

Totalomkostninger er de samlede omkostninger til indkøb og brug af produktet. I kan anvende totalomkostningerne som tildelingskriterium i forbindelse med udbud.

Ældre versioner

Når indkøbsanbefalingerne bliver opdateret med nye anbefalinger, nummereres versionen med et nyt heltal, f.eks. 1.0 og 2.0. Ved opdatering af tekst/formuleringer får versionsnummeret et nyt decimaltal, f.eks. 1.1 og 1.2.

Indkøbsanbefalinger for tv-apparater v5.0

Siden er opdateret 06.01.2023 Kommentér denne side Til top