BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til at spare energi i kommunale og regionale bygninger

Få tilskud til at spare energi i kommunale og regionale bygninger

Kommuner og regioner har kunnet søge tilskud til energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger.

Ansøgningsproces

Der modtages ikke længere ansøgninger, da puljen er lukket. Puljen bliver ikke genåbnet i 2023.

Faser

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud

Projektet skal være udført inden for den frist, der fremgår af tilsagnet.

Ansøg om udbetaling når projektet er afsluttet 

Projektet skal være udført inden for den frist, der fremgår af tilsagnet. Når projektet afsluttes, har man 3 mdr. til at ansøge om udbetaling af tilskud, medmindre andet fremgår af vilkår fastsat i tilsagnet.

Ansøgningsportal

Hvordan får man udbetalt tilskuddet?

Når I har indsendt en ansøgning om udbetaling, træffer Energistyrelsen afgørelse om udbetaling af tilskud. Udbetalingen er betinget af, at det tilskudsberettigede projekt er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet og reglerne i tilskudsordningens bekendtgørelse. Tilskuddet nedsættes, hvis de endelige projektomkostninger er lavere end de estimerede projektomkostninger, eller hvis projektet ikke er gennemført i det omfang, som er forudsat i tilsagnet.

Tilskud