BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Energieffektiv ventilation

Energieffektiv ventilation

10-40 % af en bygnings elforbrug går til ventilation. Her får I hjælp til at undgå unødigt elforbrug med det rigtige ventilationsanlæg og energieffektiv drift.

Spar energi på ventilationsdrift

En effektiv drift er nøglen til at undgå unødigt elforbrug og ekstraomkostninger. Tilpas ventilationen til jeres reelle behov.

Indgå en serviceaftale

I tjener hurtigt udgiften til service hjem gennem den energi et veldrevet ventilationsanlæg sparer. Bed om at få gennemgået jeres anlæg efter vores Tjekliste for ventilation. Med Tjeklisten er I sikre på, at anlægget gennemgås efter best practice.

Tjekliste for ventilationTjekliste for ventilation

Tjekliste for ventilation

Tjekliste for ventilation

22.09.2022
4.83 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.


Nogle serviceaftaler indeholder også anbefalinger til, hvordan I kan spare mere energi ved f.eks. at renovere anlægget. Overvej, om I kan gennemføre nogle af anbefalingerne med det samme.

Vælg et certificeret firma, som er godkendt af VENT-ordningen.

Driftsråd

 • Hold øje med de vigtigste nøgletalDe vigtigste nøgletal er: SFPSFPSFP-faktoren angiver, hvor meget eleffekt motorerne skal tilføres for at transportere en given luftvolumenstrøm. Jo mindre tallet er, jo mere effektivt er anlægget. Et nyt, effektivt ventilationsanlæg kan i dag komme ned på 1.000-1.500 W/(m3/s) (watt pr. m3 udeluft pr. sekund). SEL-faktoren fortæller ikke, om anlægget kører i længere tid end nødvendigt., elforbrug pr. m2, luftmængder, tryktab, temperaturer, varmegenvinding og driftstidens indstillinger. Monter evt. en elmåler, så I kan følge elforbruget for ventilationsanlægget og justere anlægget, så det kun er tændt når der er behov for ventilation.
 • Tilpas luftmængdenLuftmængden er ofte ikke tilpasset behovet, og det giver et højt elforbrug. Få en fagperson til at justere luftmængden til jeres behov. Husk at justere f.eks. hvis I får færre eller flere medarbejdere. Ved at reducere luftmængden med 20 %, kan I få en elbesparelse på op til 45 %. For at sikre en god luftkvalitet anbefales et luftskifte på mindst 7-10 liter pr. sekund/person i kontorbygninger svarende til mindst 5.040 m3/time i en kontorbygning med 200 ansatte.
 • Begræns drifttidenIndstil ventilationen, så den starter, lige før lokalerne skal bruges og slutter, når de sidste personer er gået. Zoner med særlige behov som f.eks. server- og kemikalierum bør have deres eget ventilationsanlæg eller reguleres separat.
 • Sæt temperaturen lavere end rummets temperaturIndstil til så lav temperatur, som det er komfortabelt. Ventilationsluften skal være mindst 2 °C lavere end rumtemperaturen. En vintertemperatur på 20-22 °C og en sommertemperatur på 24 °C er som regel optimal. Brug køling mindst muligt og tjek, at alle radiatorer er slukkede, inden I tænder kølingen.
 • Køl med friskluftHvis I har et stort kølebehov om sommeren, kan I ventilere med uopvarmet friskluft om natten for at køle bygningen ned. I kan også øge luftskiftet om dagen for at give en følelse af afkøling uden brug af kølefunktionen. Brug solafskærmning til at minimere kølebehov.
 • Rengør ventilationsanlæggetRens anlægget efter behov. Snavs kan øge tryktabet og dermed elforbruget. Vær særlig opmærksom på blade og støv ved insektnettet foran indsugningen, og på tilstoppede filtre.
 • Tilpas armaturer ved trækJuster armaturerne i rummet, hvis I får klager over træk i et enkelt rum. Undlad at hæve temperaturen i hele bygningen. Træk skyldes sjældent temperaturen, men snarere, at armaturerne sidder for tæt eller blæser i en forkert retning.
 • Dårlig lugt? Test med en røgpindDårlig lugt kan skyldes, armaturerne sidder for tæt, så luften blæser langs loftet og ud gennem udsugningen uden at nå ned i opholdszonen. Test med en røgpind, hvor luften reelt ryger hen.

 

Energieffektiv ventilation

Renovering af ventilationsanlæg

Renovering af ventilationsanlæg

Der er ofte mange penge at spare ved at optimere ventilationsanlæg, f.eks. ved at udskifte ineffektive ventilatorer og etablere varmegenvinding.

Renovering af ventilationsanlæg

Renovering af ventilationsanlæg

Renovering af ventilationsanlæg

 • Begynd med at se på energimærketEr jeres bygning blevet energimærket inden for de sidste par år, ligger I allerede inde med relevante anbefalinger til at spare energi i jeres ventilationsanlæg. Med energimærkerapporten kan I sammenligne og prioritere tiltagene efter tilbagebetalingstid. Læs mere om energimærkning af bygninger
 • Opnå best practice med TjeklistenFor en grundig gennemgang af ventilationsanlægget kan I bruge Tjeklisten til at få styr på bl.a. jeres behov, anlæggets effektivitet og automatik. Tjeklisten kan f.eks. bruges af jeres energi-, bygnings-, og driftsansvarlige, eller I kan bede en professionel gennemgå anlægget med listen. Med Tjeklisten er I sikre på, at anlægget gennemgås efter best practice.
 • Planlæg større renoveringer med vejledningenTeknisk personale, som arbejder med vedligeholdelse og projektering, kan bruge vejledningen til at stille de rigtige krav for at opnå den optimale energirenovering af jeres ventilationsanlæg. Bed evt. et ventilationsfirma vurdere, om det kan betale sig at renovere anlægget.

Tjekliste for ventilationTjekliste for ventilation

Tjekliste for ventilation

Tjekliste for ventilation

22.09.2022
4.83 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.


Energirenovering af ventilationsanlægEnergirenovering af ventilationsanlæg

Energirenovering af ventilationsanlæg

Energirenovering af ventilationsanlæg

09.06.2016
2.55 MB
14 SIDER
I vejledningen finder I bl.a. simple beregnere, der hjælper jer til at opnå optimal energirenovering af ventilationsanlægget. Vejledningen henvender sig til jeres tekniske personale.


Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Nyt ventilationsanlæg

Nyt ventilationsanlæg

Et nyt ventilationsanlæg skal passe til bygningen og jeres behov.

Nyt ventilationsanlæg

Nyt ventilationsanlæg

Nyt ventilationsanlæg

Tilpas til behov

Et nyt ventilationsanlæg skal passe til bygningen og jeres behov. Gå efter et VAV-anlægVAV-anlægVariable Air Volume = variabel luftmængde med frekvensomformer i stedet for regulering med spjæld. Det kan give elbesparelser på 40 % eller derover. Brug Energistyrelsens kravspecifikationer til at vælge et ventilationsanlæg, der lever op til anbefalingerne til energieffektivitet.

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlægKravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

21.09.2022
2.27 MB
4 SIDER
Brug listen med krav – når I skal bygge nyt ventilationsanlæg.


Husk Bygningsreglementet

Et nyt ventilationsanlæg skal som minimum leve op til bygningsreglementets krav.

Ventilationsfirmaer

Vælg et ventilationsfirma fra Foreningen af ventilationsfirmaer (FAV) til at udføre løsningen.

Nyt ventilationsanlæg

Læs mere

Ventilation