BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Tænk fremad – byg energivenligt

Tænk fremad – byg energivenligt

Tænk fremad – byg energivenligt

Hvis I vil bygge nyt, skal byggeriet overholde Bygningsreglementets krav. Byg som minimum efter kravene i BR18, eller følg lavenergiklassen, hvis I vil være på forkant med udviklingen.

Overhold krav om energieffektivitet

Alt nybyggeri skal leve op til Bygningsreglementets minimumskrav til bygningers energieffektivitet. Kravene gælder f.eks. varmeanlæg, ventilation, køling, tag, vægge og vinduer. Bygningsreglementet stiller krav til energiforbruget i nybyggede kontorer, skoler, institutioner m.m. Det kan være en god idé at stille skærpede krav både til de enkelte komponenter og til det samlede energiforbrug.

Byg efter 2018 eller lavenergiklassen  

I skal bygge sådan, at I opfylder BR18’s minimumskrav til den såkaldte energiramme for at overholde Bygningsreglementet. Men hvis I bygger efter lavenergiklassen, er I på forkant med udviklingen. Her stilles nemlig skærpede krav om at begrænse varmetab gennem klimaskærm, sikring af godt indeklima m.v. 

Energirammen for nybyggeri

Energirammen i Bygningsreglementet viser, hvor meget energi en nyopført bygning højst må bruge til opvarmning, ventilation, køling, varmt vand og belysning. 

Energirammen for kontorer, skoler, institutioner o.l. er:

BR18:

Energiramme BR15

Det betyder, at det samlede energibehov for en offentlig bygning på 500 m2 højst må være 21.500 kWh pr. år.

Lavenergiklasse: 33 kWh/m2 pr. år 

Det betyder, at det samlede energibehov for en offentlig bygning på 500 m2 højst må være 16.500 kWh pr. år.

Tænk energi ind fra begyndelsen

Hvis I fra byggeprojektets start stiller krav om energieffektivitet, bliver planlægningen optimal, og dermed glemmer I ikke at tænke energi ind i arbejdet undervejs. Vælg en bygherrerådgiver med speciale i energi, som kan gennemgå tegnings- og beregningsmaterialet og følge op på både projekteringen og opførelsen af byggeriet.

Bygherrerådgiveren bør inddrages allerede i de tidligste udbuds- og skitsestadier. Hold fokus på de samlede omkostninger til opførelse og drift af bygningen. Læs mere om udbud herunder.

Spar energi på byggepladsen

Næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen. Følg rådene i guiden nedenfor, og spar energi på byggepladsen. Guiden er et uddrag af vejledningen "Den Energieffektive Byggeplads".

Tænk fremad – byg energivenligt

Siden er opdateret 14.10.2022 Kommentér denne side Til top