BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Aktuelle materialer

Hvidbog: Databaseret energiledelse
Hvidbog: Databaseret energiledelse
Hvidbog der belyser om nye digitale muligheder kan styrke arbejdet med energiforbrug og give besparelser.
BedreBolig folder til boligejere
BedreBolig folder til boligejere
Energistyrelsen tilbyder denne generiske folder målrettet boligejerne til alle kommuner, BedreBolig-rådgivere og andre interessenter. Folderen kan rekvireres hos BedreBolig-sekretariatet på info@bedrebolig.dk.
Nøgletalsberegner handel og service
Nøgletalsberegner handel og service
Beregneren kan fortælle, om jeres energiforbrug ligger over eller under gennemsnittet i forhold til andre virksomheder indenfor samme branche. Hvis det er over gennemsnittet, er der god grund til at undersøge sammen med en rådgiver, hvor forbruget...
Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg
Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg
Brug listen med krav – når I skal bygge nyt ventilationsanlæg.