BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energimærkning af biobrændselskedler

Energimærkning af biobrændselskedler

Energimærkning af biobrændselskedler

Energimærket hjælper dig med at vælge en energieffektiv biobrændselskedel.

Gå efter A+ for kedlen

A+ for pakkeløsninger, hvor pakken består af en kedel og en termostatstyring.

A++ for pakkeløsninger, hvor pakken består af kedel, termostatstyring og solvarme med varmtvandsbeholder.

Energimærkning

Det kan du se på mærket

Energimærket viser dig kedlens energiklasse. På mærket kan du desuden se oplysninger om ydelsen i kW, rumopvarmningsfunktion og evt. oplysninger om funktioner for vandopvarmning og elproduktion.

Få tilskud til skrotning

Husk, at du kan få tilskud til at skifte fra biokedel til varmepumpe i områder uden fjernvarme.

Forklaring energimærke biobrændselskedel

Pakkeløsning

Energimærke til pakker med kedel til fast brændsel, supplerende varmeforsyningsanlæg, temperaturstyring og solvarmekomponenter i energieffektivitetsklasse A+++ til G.

Forklaring biobrændsel pakkeløsning

Om mærket

Energimærkningsordningen er obligatorisk for biobrændselskedler og gælder også for en række andre produkter, såsom hårde hvidevarer, elpærer, lamper, tv og klimaanlæg. Biobrændselskedler, der bruges i centralvarmeanlæg, skal energimærkes på en skala fra A+++ til D, hvor A+++ er bedst.

Biobrændselskedler

Energimærket for kedler viser dig, hvor energieffektiv kedlen er på en skala fra A+++ til D for rumopvarmning. Ikke alle kedler kan producere varmt brugsvand.

Pakkeløsninger

En pakkeløsning er, når flere teknologier kombineres med kedlen. De mest almindelige pakkeløsninger med kedler er:

  • Kombination af en kedel med temperaturstyring – uanset om styringen er integreret i kedlen eller ej.
  • Kombination af en kedel med solvarme og evt. temperaturstyring.

Varmtvandsbeholdere har deres eget energimærke og indgår ikke i energimærket for pakkeløsninger. 

Energimærket for pakkeløsningen viser, hvor energieffektiv kedlen er, hvilke andre komponenter der indgår i pakken, og hvor energieffektiv den samlede pakke er. Bedste energiklasse på pakkemærket for biobrændselskedler er A+++.

Disse anlæg skal energimærkes

  • Kedler, der bruger fast brændsel til opvarmning af vand til et varmeanlæg
  • Kedler, der bruger fast brændsel til kombineret produktion af varmt brugsvand og varme til varmeanlæg
  • Solvarmekomponenter og styringer, der bruges i pakkeløsninger med kedler til fast brændsel
  • Kedler, der har en effekt op til og med 70 kW
  • Supplerende varmeforsyningsanlæg

For solokedler skal energimærket ud over energiklassen indeholde oplysninger om ydelsen i kW. Kombikedler skal ud over oplysningerne for solokedlen indeholde oplysninger om vandopvarmningsfunktion.

Kedelløsninger, der indeholder solvarme- eller styringskomponenter, skal have det såkaldte pakkemærke, som dels indeholder energiklasse for kedlen og dels energiklassen for den samlede løsning. På mærket står også, hvilke løsninger der indgår i mærket (solvarme, styring, supplerende varmeforsyning og kedel).

Kontrol af EU’s energimærke

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med energimærkningen. Det kontrolleres f.eks., om produktets energiklasse på energimærket er korrekt angivet og om produktet overholder kravene for at opnå denne energiklasse.

Energimærkning af biobrændselskedler

Siden er opdateret 22.10.2020 Kommentér denne side Til top