BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

El

El

El

Elforbrug på lageret

Elforbrug på lageret

Potentialet for at spare på elforbruget i engrosbranchen er opgjort til 6-11 %. Mange besparelser kan gennemføres med en tilbagebetalingstid på 1-2 år.
Belysning

Belysning

Skift til LED

Hvert andet lager i Danmark benytter gamle lysstofrør eller en blanding af gamle og nye. Det kan betale sig at skifte til LED. Spørg jeres installatør til LED-løsninger med nye armaturer og individuelle bevægelsesfølere og ikke kun til, om de gamle armaturer kan genbruges.

Vælg LED-rør, som efter 50.000 timer stadig leverer mindst 80-90 % af lysmængden.

Fordele:

  • Bruger langt mindre strøm end traditionelle lysstofrør
  • Holder i gennemsnit ca. 3 - 4 gange så længe som T8-lysstofrør
  • Højere lyskvalitet og lavere varmeudledning fremmer velvære, sundhed og produktivitet

Hvis alle engroslagre opsatte LED-belysning, kunne branchen spare 30-124 GWh/år. Tilbagebetalingstiden ville være 1-7 år afhængig af løsningerne.

Sæt styring på belysningen

Kun hvert 4. lager i Danmark styrer belysningen med bevægelsessensorer. Med automatisk styring kan I spare op til 60 % på elregningen, fordi lyset kun er tændt, når I har behov for det.
Hvis alle engroslagre brugte bevægelsessensorer, kunne branchen spare 20-40 GWh/år. Tilbagebetalingstiden ville 1-4 år for ældre armaturer og 2-10 år for nye.

Truck

Trucks

Skift til el-trucks

Skift til energieffektive eltrucks, hvis I stadig bruger dieseltrucks, gastrucks eller gamle, ineffektive eltrucks. Der findes i dag driftssikre og stærke eltrucks, pallevogne og stablere, så I kan få et lager fri for udstødningsgasser og støj.

I sparer typisk 25-50 % af energiforbrug og energiudgift med en eltruck sammenlignet med gas- eller dieseltrucks.

Hvis alle engroslagre kun brugte eldrevne trucks, kunne branchen spare 25-40 GWh/år.

Skift batterier

Ofte kører lagertrucks på gamle batterier. Der er mange penge at spare ved at skifte til nye og optimerede batterier. Trucks med udtjente batterier giver et stort energispild.

Cirkulationspumpe

Cirkulationspumper

Skift til nye

Udskift til nye cirkulationspumper, hvis jeres er forældede. Gamle cirkulationspumper kører konstant for fuldt blus. Det giver et stort spild af strøm. Nye cirkulationspumper tilpasser sig behovet.

Køl og frys

Køle- og fryseanlæg

Optimer eksisterende anlæg

Der kan være meget at spare ved at optimere lagerets køle- og fryseanlæg. Det kan I gøre ved at:

  • Udnytte overskudsvarme fra kompressoren
  • Opgradere styringen af køle- og fryseanlægget
  • Opgradere hardware på køle- og fryseanlægget

Søg hjælp hos en rådgiver til at optimere køle- og fryseanlægget.

Overvej en natrundering

En natrundering er en oplagt mulighed for at finde energibesparelser på f.eks. belysning. For virksomheder, der arbejder i døgndrift, bør natrunderingen foregå, når aktiviteterne ligger stille, f.eks. i en ferie.

Læs mere om potentialer

Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivetKortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet

Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet

Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet

09.09.2016
35.56 MB
266 SIDER
Kortlægning af energisparepotentialer er foretaget for 20 udvalgte energianvendelsesområder. Hvert område er udførligt beskrevet. Derudover indeholder rapporten en række konkrete cases for områder med besparelsespotentiale.


Elforbrug på lageret

Indsigter i engros

Indsigter i engros

Hvis du rådgiver engrosbranchen, finder du herunder noget af den viden, som Energistyrelsen har fået gennem deres analyser af lagre. Generelt er engros en branche, der har et stort energiforbrug og samtidig et stort potentiale for besparelser på området.

Hvor er det største potentiale?

Den procentvis fordeling af energiforbruget i engrosbranchen:

Fordeling af forbrug

Det kan betale sig

Det bedste argument er, at det kan betale sig at udskifte energislugerne. Vi ved, at der er stor konkurrence i detailbranchen, hvilket også påvirker engrosbranchen, der er deres hovedleverandør. Opstil regnestykket og vis, hvad potentialet er. Hvad koster energitiltagene, og hvornår er de tjent ind?

Indsigter i engros

El