BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Andre mærker

Andre mærker

Andre mærker

Mærkerne kan hjælpe dig med at vælge apparater hvor der stilles krav til både miljøvenlighed og energiforbrug.

Der findes en lang række miljømærker, men det er kun få, der er underlagt uvildig kontrol. Her kan du læse mere om de mærker, der også indeholder krav til energiforbrug. Mærkningsordningerne er frivillige.

Blomsten og svanen

Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er de officielle europæiske og det nordiske miljømærker. De er anerkendte af de danske myndigheder og underlagt uvildig kontrol. Ordningerne administreres af Miljømærkning Danmark.

De 2 miljømærker garanterer, at produktet:

  • er blandt de mindst miljøbelastende af den type produkt
  • er af mindst lige så god kvalitet som andre produkter af samme type
  • overholder en række krav til begrænsning af indhold af sundhedsskadelige stoffer

Både Blomsten og Svanen stiller krav til energieffektivitet for nogle energiforbrugende produkter.

Indeklimamærket
 

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning stiller krav til, hvordan produkter som vinduer, gulvbelægninger og møbler påvirker indeklimaet. Alle fysiske genstande frigiver en vis mængde stoffer til luften, og nogle af disse er usunde og måske sundhedsfarlige. Mærket omfatter kun krav til produktet i brugsfasen.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig ordning. Den administreres af Dansk Indeklima Mærknings sekretariat.

FSC
 

FSC-mærket

FSC står for Forest Stewardship Council. Mærkningsordningen omfatter de træer og skove, der bruges til fremstilling af træ- og papirvarer, f.eks. træmøbler, gulve og grillkul. Mærket tildeles altså varer, som er produceret af træ fra de såkaldte FSC-skove.

Mærket sikrer bl.a., at varerne er fremstillet under ordentlige vilkår for arbejderne, lokalbefolkningen og lokalmiljøet. Desuden bliver FSC-skovene fældet i samme tempo, som det tager ny skov at vokse frem.

Carbon footprint

Et produkts carbon footprint viser, hvor meget CO2 produktet udleder i hele sin livscyklus – fra udvinding af råmaterialer til produktion, transport, brug og bortskaffelse af produktet. Det dækker altså CO2-udledningen fra f.eks.

  • energiforbrug
  • industrielle processer
  • ændret arealanvendelse i udlandet pga. f.eks. skovrydning

Det er endnu uvist, om EU vil udvikle et mærke, og om det i så fald skal være frivilligt eller obligatorisk for producenterne at dokumentere deres produkters globale klimapåvirkning.

Andre mærker

Siden er opdateret 18.10.2021 Kommentér denne side Til top