BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Producer din egen vindenergi

Producer din egen vindenergi

Producer din egen vindenergi

Næsten halvdelen af den danske elforsyning kommer i dag fra vindmøller - i 2019 var tallet 47 %.

Danmark egner sig godt til vindenergi

I Danmark er der gode betingelser for vindenergi, og i de sidste årtier er vindenergi blevet mere og mere udbredt. Vi er et af de lande i verden, der har den største andel af elproduktion fra vindkraft.

I 2019 svarede produktionen af vindkraft til 47 % af elforbruget. I 1990 var det kun 2 %.

Sådan støtter du vindenergi

Som almindelig forbruger kan du støtte udbredelsen af vindenergien på 2 måder:

 • Købe en husstandsmølleVindmøllen bliver sluttet til din egen forbrugsinstallation.
 • Vælge grøn strømElselskaberne tilbyder forskellige elprodukter baseret på vedvarende energikilder som vind og sol. Det markedsføres ofte som grøn strøm.

Husstandsmøller

En husstandsvindmølle er en lille vindmølle på højst 25 kW, der er installeret i egen forbrugsinstallation, og hvis funktion er at levere strøm til eget forbrug.

En husstandsmølle koster typisk 350.000 - 750.000 kr..

Hvis du selv ejer din vindmølle, den er nettilsluttet i egen installation og er placeret på din grund, kan du søge om øjebliksafregning hos Energistyrelsen. Så er du helt eller delvist fritaget for at betale visse offentlige afgifter for den del af elforbruget, du selv producerer og bruger. Den strøm, du ikke når at bruge, sælges typisk til nettet.

Før du investerer:

 • Vælg mølle efter behovVælg en vindmølle, der svarer nogenlunde til dit forbrug. Undersøg vindmøllens ydelse i forhold til dit elforbrug. Få evt. en uvildig konsulent til at beregne vindmøllens forventede ydelse og økonomien, før du køber.
 • Tjek lokalplan og andre reglerTjek i kommuneplanen, om kommunen har særlige regler for at stille husstandsvindmøller op. En husstandsmølle må være maks. 25 m høj. Du skal anmelde møllen efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen, hvis dens rotorareal er større end 5 m2.
  Regler for opstilling af husstandsmøller, naturstyrelsen.dk (pdf)
 • Overvej støjgener og skyggeDa vindmøllen kan støje og kaste skygge, skal du overveje placeringen i forhold til din egen bolig og eventuelle naboer.
  Se støjgrænsen i Naturstyrelsens videnblad
 • Undgå turbulensPlacer ikke vindmøllen på en bygning, hvis den ikke er beregnet til det. Det generer eventuelle beboere og giver risiko for rystelser, som vil nedsætte produktion og kan beskadige bygningen.
 • Krav til vindmøllenVindmøllen må maks. have en effekt på 25 kW og have et rotorareal på maks. 200 m2. Husstandsvindmøllen skal findes på denne liste over typegodkendte vindmøller.

Producer din egen vindenergi

Siden er opdateret 24.01.2024 Kommentér denne side Til top