BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Er solvarme noget for dig?

Er solvarme noget for dig?

Et solvarmeanlæg opvarmer vand ved hjælp af solenergi. Du kan vælge mellem 2 typer af anlæg – alt efter hvilket behov du har.

Her er solvarme oplagt

Med et solvarmeanlæg kan du slukke for dit varmeanlæg om sommeren og stadig få varmt vand i hanerne og varme i f.eks. badeværelsesgulvet. Resten af året kan du bruge solvarmen til at supplere opvarmning af brugsvand og evt. rumopvarmning.

Solvarme er især en god mulighed, hvis du lige nu opvarmer med el, olie eller gas, da du så sparer på de dyrere, fossile opvarmningsformer.

Husk, at du kan få tilskud, hvis du skifter fra olie, naturgas, elvarme eller biobrændsel til varmepumpe. Du kan ikke få tilskud til solvarme.

2 typer solvarmeanlæg

 • Varmt brugsvandAnlægget opvarmer dit brugsvand. Denne type anlæg er en god idé, hvis du opvarmer dit varme vand med el, olie- eller gaskedel.
 • Varme og varmt brugsvandAnlægget opvarmer dit brugsvand og supplerer din nuværende varme. Denne type solvarme er især en god idé, hvis du opvarmer med el, olie eller gas.

  Hvis du ikke har varme på i huset om sommeren, kan solvarmen producere alt dit varme brugsvand. Hvis du bruger varme om sommeren, – f.eks. til varme i badeværelsesgulvet eller til at holde en kælder tør – kan solvarmen levere varmen.

Det kan du spare

Besparelsen afhænger af dit forbrug og din nuværende opvarmningsform. Se i energiløsningen hvor meget du kan spare.

Er solvarme noget for dig?

Før du køber solvarmeanlæg

Før du køber solvarmeanlæg

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på og undersøge, inden du køber et solvarmeanlæg.

Før du køber solvarmeanlæg

Før du køber solvarmeanlæg

Før du køber solvarmeanlæg

Undersøg, før du køber

Før du køber et solvarmeanlæg, bør du undersøge disse ting:

 • Er huset egnet til solfangere?Få undersøgt, om dit tag kan bære, om det vender den rigtige vej i forhold til solen, og om det er stort nok til det antal solfangere, du skal bruge for at få dækket dit varmebehov. Vær også opmærksom på, at solfangere kan forringe dit hus' arkitektur. Læs mere om husets egnethed længere nede på siden
 • Kontakt kommunenPå de fleste huse kan man opføre solvarme uden problemer. Men før du køber et solvarmeanlæg, bør du tjekke hos din kommune, om lokalplaner, fredninger og servitutter tillader dig at sætte solfangere op på dit hus. Find din lokalplan
 • Overvej dine behovDu kan vælge et anlæg, som kun opvarmer dit brugsvand, eller et anlæg, som både opvarmer brugsvand og bidrager til rumvarme. Størrelsen på anlægget afhænger af, hvad du vælger, at det skal kunne opvarme.
 • Sæt dig ind i reglerneDer kan bl.a. være restriktioner, hvis et solvarmeanlæg forhøjer din bolig. Spørg forhandleren, din installatør eller en bygningsinstallatør.

Er huset egnet til solvarme?

Kan dit tag bære?

Solfangere kan være for tunge til din tagkonstruktion, og monteringen af solfangere kan påvirke tagets bæreevne. Spørg forhandleren, din installatør eller en bygningsingeniør, hvis du er i tvivl.

Har du plads?

Solfangerne til et solvarmeanlæg, der opvarmer brugsvand til en familie på 4, fylder typisk 4-6 m2. Anlæg, der både opvarmer brugsvand og supplerer rumvarmen, fylder typisk 7-10 m2, så vær sikker på, at du har plads, før du går i gang.

Samtidig skal du i dit hus have plads til en varmtvandsbeholder, der egner sig til et solvarmeanlæg. Til en almindelig husstand bør den være på 200-300 liter. En høj, slank og velisoleret varmtvandsbeholder udnytter varmen bedst.

Placering af anlægget

Solfangere bør vende mod syd og have en hældning på ca. 45 °. Sådan får du mest ud af solen, og regnvand kan skylle skidt væk.

I praksis kan du dog placere solfangerne fra sydøst til sydvest og med en hældning på 30-60 °, uden at ydelsen bliver meget dårligere.

Skygge på solfangeren nedsætter produktionen. Der bør ikke være mærkbar skygge på anlægget i sommerhalvåret ca. fra kl. 9-17.

Få din installatør til at vurdere, hvad der er optimalt hos dig.

Nabohensyn

Solfangere giver typisk ikke mere genskin end et ovenlysvindue, men nogle naboer kan alligevel blive generet af genskinnet. Du kan få solfangere med antirefleksbehandling, der mindsker genskinnet.

Før du køber solvarmeanlæg

Læs mere

Køb af solvarmeanlæg

Køb af solvarmeanlæg

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når du køber et solvarmeanlæg: Hvordan du indhenter tilbud, tjekker kontrakten, og hvad anlæggets pris afhænger af.

Køb af solvarmeanlæg

Køb af solvarmeanlæg

Køb af solvarmeanlæg

Indhent tilbud

Lad op til 3 installatører gennemgå dit hus og rådgive dig om bl.a. anlæggets størrelse og placering.

Som regel køber du en pakkeløsning, så installatøren selv vælger og medbringer anlægget.

Logo VE-godkendt

VE står for vedvarende energi, herunder solvarme. Vælg en VE-godkendt virksomhed for få det største udbytte ud af dit solvarmeanlæg. Så er du sikret, at virksomheden har ansatte, der har dokumenterede kompetencer til at installere vedvarende energianlæg.

Se efter logoet, når du vælger installatør.

Virksomheder kan godkendes inden for én eller flere VE-teknologier. Sørg for, at din installatør er godkendt i installation af solvarme.

Få skriftlige tilbud

De skriftlige tilbud bør som minimum indeholde:

 • Pris på anlæg + installation
 • Konklusioner fra rådgivningen om f.eks. størrelse og placering
 • Forventet (eller helst garanteret) produktion
 • Garantier på produkt og ydelse
 • Mulighed for tilkøb af forlængede garantier
 • Forsikringsmuligheder
 • Overslag over økonomi inkl. forudsætninger for denne beregning

Anlæggets pris

Når man køber et solvarmeanlæg, køber man typisk en pakkeløsning med både anlæg og installation. Et anlæg til en familie på 4 koster typisk 35.000-50.000 kr. Prisen afhænger af:

 • Anlæggets størrelseHvor mange m2 solfangere du præcis kan have gavn af, afhænger af flere faktorer:
  - Er anlægget kun til varmt brugsvand eller skal det også bidrage til rumopvarmning?
  - Dit vandforbrug og varmebehov

  Hvis du har for få m2 solfangere, får du for lidt ud af din investering. Men hvis du har for mange, risikerer du, at betale mere for et anlæg, du alligevel ikke kan udnytte til fulde. Spørg din installatør for en nøjagtig beregning.

 • Typer af solfangereDu kan vælge mellem 2 typer solfangere – plansolfangere og rørsolfangere. Rørsolfangeren er typisk 20-30 % mere effektiv end plansolfangeren og koster også 20-30 % mere at anskaffe.
  Plansolfanger: Simpel konstruktion med en plade i metal, der optager solens varme og afgiver den til væsken, der ledes ind i huset.
  Rørsolfanger: Lufttomme glasrør der kan udskiftes enkeltvis, så de er lettere at vedligeholde. 
 • MonteringHvis din installatør tilbyder en såkaldt ’standardmontering’, skal du sikre dig, at den kan gennemføres i dit hus. Ellers kan det blive dyrere end forventet.

Økonomien i solvarme

Økonomien i et solvarmeanlæg afhænger af mange faktorer f.eks. din nuværende opvarmningsform, dit vandforbrug og varmebehov, anlæggets størrelse, placering og effektivitet. Solvarme kan som regel bedst betale sig, hvis du lige nu opvarmer med el, olie eller gas. Det er især oplagt, hvis du alligevel skal udskifte dit tag, varmtvandsbeholder eller kedel.

Hvis du lige nu har elvarme, skal du være opmærksom på, at solvarme kræver nyt radiatorsystem, hvis du vil udnytte den til rumvarme.

Se hvor meget du kan spare længere nede på siden.

Solvarme bliver ofte benyttet som en kombinationsløsning med en anden varmekilde.

Tegn kontrakt

I de fleste tilfælde kommer installatøren med kontrakten. Du bør sikre dig at den dækker følgende områder:

 • Arbejdets omfang – hvad omfatter tilbuddet, og hvad omfatter det ikke
 • Tidsplan og konsekvenser af forsinkelser
 • Pris og betalingsbetingelser
 • Garantiforhold

Anlæggets størrelse

Hvor mange m2 solfangere du kan have gavn af at få installeret, afhænger af dit vandforbrug og varmebehov. Hvis du har for få m2 solfangere, får du for lidt ud af din investering. Men hvis du har for mange, risikerer du en overproduktion – altså at du ikke kan nå at bruge det varme vand/varmen. Spørg din installatør for en nøjagtig beregning.

Du kan dog bruge denne tommelfingerregel for en familie på 4:

 • Solvarmeanlæg til varmt brugsvand4-6 m2 solfangerareal. Hvis I bor flere end 4 i huset, bør solfangerarealet øges med 1 m2 og solvarmebeholderen være 50 liter større for hver ekstra beboer.
 • Solvarmeanlæg til både varmt brugsvand og supplerende varme7-10 m2 solfangerareal. Det dækker typisk 15-30 % af dit totale varmebehov. Du kan godt få højere dækning, men det er ikke altid økonomisk rentabelt.

Mærkningsordninger

Energimærke

Solvarmeanlæg er energimærkede, ligesom man kender det fra f.eks. køleskabe og vaskemaskiner. Energimærket er af hele anlægget (kombilabel). Skalaen går fra A+++ til G, hvor A+++ er bedst. Gå efter det solvarmeanlæg med det bedste energimærke.

Hvis du kobler solvarme på f.eks. en eksisterende gas- eller oliekedel, skal du se efter energimærket på de enkelte komponenter.

Solar Keymark

Du kan spørge efter Solar Keymark-mærket, når du skal vælge anlæg. Det er en europæisk mærkningsordning for solvarmekomponenter, der opfylder betingelserne for godkendelse efter europæiske standarder. Mærket er udviklet på initiativ af den europæiske solvarmeindustris brancheorganisation ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) med støtte af EU-Kommissionen.

Køb af solvarmeanlæg

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg

Installation af solvarmeanlæg

Læs her, hvordan håndværkeren installerer solvarmeanlægget, og få overblik over, hvad du selv skal stå for.

Installation af solvarmeanlæg

Installation af solvarmeanlæg

Installation af solvarmeanlæg

Sådan foregår installationen

Installatøren monterer solfangerne på det sted på taget, hvor der er mest sol, og fører herfra rør til varmtvandsbeholderen. Hvis du får installeret en ny varmtvandsbeholder samtidig, stiller installatøren den typisk i dit bryggers og erstatter din nuværende varmtvandsbeholder.

Til sidst etablerer installatøren evt. en ekstra varmeveksler, så du også kan bruge varmen til gulvvarme- og/eller radiatorkredsen.

Dine opgaver efter installation

 • Tjek, om anlægget kører
 • Undersøg, om der er sket skader på huset, da solvarmeanlægget blev installeret
 • Bed om en skitse over anlæg og rørføring, så du senere kan lokalisere eventuelle problemer. Så kan en anden installatør nemmere reparere og vedligeholde anlægget senere hen.
 • Anmeld anlægget til dit forsikringsselskab.
 • Få ændret bygnings- og boligoplysninger hos BBR-registret. 

Hvis du vil sætte anlægget op selv

Du skal være autoriseret elinstallatør for at måtte stå for eltilslutningen, og du skal være autoriseret vvs-installatør for at tilslutte brugsvand.

Installation af solvarmeanlæg

Læs mere

Vedligehold dit solvarmeanlæg og få optimal drift

Vedligehold dit solvarmeanlæg og få optimal drift

Solvarmeanlæg skal generelt vedligeholdes meget lidt. Men hvis du skal have det optimale ud af anlægget, bør du tjekke det løbende.

Vedligehold dit solvarmeanlæg og få optimal drift

Vedligehold dit solvarmeanlæg og få optimal drift

Vedligehold dit solvarmeanlæg og få optimal drift

Rengør solfangere

Solfangere er som regel selvrensende, hvis de hælder mindst 15 °, da støv bliver skyllet af, når det regner.

Hvis de alligevel bliver beskidte, kan du rengøre dem selv. Brug vandslangen, og brug postevand uden rengøringsmidler i. Tør evt. efter med en blød svamp eller klud.

Tjek dit anlæg

Hvis du gerne vil være sikker på, at solvarmeanlægget kører som det skal, kan du bede en vvs'er tjekke det ca. 1 gang om året. Derudover kan du selv holde øje med, om cirkulationspumpen kører om dagen og ikke om natten, og at varmtvandsbeholderen ikke lækker.

Skal du alligevel op på taget, kan du tjekke, om solfangerne er blevet misfarvede, er revnede eller har løse beslag.

Hold træer nede

Hold øje med træerne i nærheden af solfangerne. Hvis de skygger for solfangerne, producerer anlægget mindre varme. 

Vedligehold dit solvarmeanlæg og få optimal drift

Læs mere

Fakta om solvarme

Fakta om solvarme

Et solvarmeanlæg opvarmer vand ved hjælp af sollys. Der findes 2 typer af solvarme: En type, der opvarmer dit vand, og en type, der både opvarmer dit vand og supplerer din varme.

Fakta om solvarme

Fakta om solvarme

Fakta om solvarme

Om solvarme

Solfangerne bruger solens energi til at opvarme en væske, som løber ned til en varmtvandsbeholder, afgiver sin varme og vender tilbage til solfangerne. Anlæggets cirkulationspumpe sørger for at cirkulere væsken rundt.

Du kan vælge mellem et solvarmeanlæg, som opvarmer dit brugsvand, eller et anlæg, som også supplerer din rumvarme.

Hvis du har elvarme, er det dog kun relevant at få et solvarmeanlæg til at opvarme dit brugsvand og ikke rumvarme, da det kræver, at du får nye radiatorer.

Luftsolfanger - hvis du kun har brug for ventilation

En luftsolfanger bruger solenergi til at blæse frisk luft ind i huset, så luften bliver skiftet. På den måde hjælper luftsolfangeren til at holde sommerhuset tørt og friskt.

En luftsolfanger kan ikke bruges til at varme huset op ligesom et solvarmeanlæg, og er især oplagt i sommerhuse.

 

Illustration: Solvarmeanlæg, der supplerer opvarmning af rum

2 typer af anlæg

Der findes 2 typer af solvarmeanlæg: solvarmeanlæg til varmt brugsvand og solvarmeanlæg til både varmt brugsvand og supplerende varme. Den sidste type er især oplagt, hvis du bruger varme om sommeren – f.eks. til klinkegulve med gulvvarme eller til at holde en kælder tør.

Hvis du har et elopvarmet hus, skal du være opmærksom på, at solvarme kræver nyt radiatorsystem, hvis du skal have rumvarme.

Typer af solfangere

 • PlansolfangerEn plansolfanger er den simpleste og mest afprøvede solfangerløsning. Den består af en flad kasse med en absorber i. Absorberen omdanner solenergien til varme og afgiver den til en væske inde i absorberen. Væsken, som består af vand og frostvæske, løber ned til en varmtvandsbeholder inde i huset og overfører varmen til vandet.

  En plansolfanger er billigere end en rørsolfanger, men dens ydelse er som regel lavere. Levetiden er ca. 30 år.

 • RørsolfangerEn rørsolfanger (også kaldet en vakuumsolfanger) er bygget op af vakuumrør med absorbere. Absorberne laver solenergien om til varme og afgiver den via en varmeveksler til en væske, som løber ned til en varmtvandsbeholder. De lufttætte rør er med til at holde varmetabet nede.

  En rørsolfanger er lidt dyrere end en plansolfanger, men den yder til gengæld mere.

Supplerer varmen, når du opvarmer med el, olie og gas

Solvarme kan bedst betale sig, hvis du lige nu opvarmer med el, olie eller gas.

Solvarmeanlæg til både brugsvand og varme kan supplere din opvarmning, men ikke erstatte din nuværende energikilde helt. Hvis du har et elopvarmet hus, vil du typisk kun bruge solvarme til at opvarme brugsvand da rumvarme kræver et nyt vandbårent radiatorsystem eller gulvvarme, der skal sameksistere med din eksisterende elvarme.

Varmtvandsbeholderen

En solvarme-varmtvandsbeholder kan opbevare energien fra en solskinsdag i op til 3-4 dage. Du kan tappe det varme vand efter behov. Beholderen bør være større end en almindelig varmtvandsbeholder, der til en familie på 4 typisk er 110-160 liter. Til solvarme skal du bruge en beholder på 200-300 liter.

Fakta om solvarme

Læs mere

Solvarme