BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Om SparEnergi.dk

Om SparEnergi.dk

Om SparEnergi.dk

Om SparEnergi.dk

Om SparEnergi.dk

SparEnergi.dk hjælper danskerne med at spare energi.

Hvad er SparEnergi.dk?

På SparEnergi.dk får du opdateret information om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige. Du finder værktøjer, der kan hjælpe dig med at spare energi, og tjeklister, beregnere og produktlister til både el og varme.

Hvem står bag?

Det er Energistyrelsen, der står bag SparEnergi.dk. Sitet blev lanceret i november 2013 og bygger videre på arbejdet fra Go’ Energi (Center for Energibesparelser), der blev nedlagt som følge af energiaftalen fra marts 2012.

Evaluering af SparEnergi.dk

I januar 2016 er SparEnergi.dk blevet evalueret af Epinion.

Viden om...

Vil du vide mere om danskernes adfærd og motivation for at spare på energien? Så se nærmere på Energibarometeret eller på nogle af øvrige undersøgelser Energistyrelsen har fået gennemført om danskerne og deres holdninger til energibesparelser.

 

Om SparEnergi.dk

Energipriser på SparEnergi.dk

Energipriser på SparEnergi.dk

Se, hvilke energipriser vi regner med på SparEnergi.dk, og hvordan vi kommer frem til dem.

Vi opdaterer energipriser jævnligt

De energipriser, vi regner med på SparEnergi.dk, opdateres, når markedsprisen har ændret sig markant over en periode.

I perioder med store prisændringer – som i disse år – opdaterer vi priserne flere gange om året.

Når vi opdaterer prisen for f.eks. el eller fjernvarme, gør vi det både i beregnere og eksempler på SparEnergi.dk.

Medmindre andet fremgår, tager vi udgangspunkt i et standardhus på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh.

Her og nu-energipriser

Bruges til beregning af besparelser ved justering af dit her og nu-forbrug f.eks. ved at skrue ned for varmen.

El

El: 2,2 kr./kWh

Elprisen er summen af 3 ting:

  1. Gennemsnit af spotmarkedsprisen for oktober og november 2022 og den forventede markedspris for el i december 2022 (Kilde: Nordpool)
  2. Gennemsnitlige udgifter til abonnementer og tarifer for en husholdning med et årsforbrug på 4000 kWh/år (Kilde: Forsyningstilsynet)
  3. Elafgift (Kilde: Skat)
El

El til opvarmning: 2,4 kr./kWh

Samme kilder som el, dog med en lavere afgift, der opnås for forbruget ud over 4.000 kWh/år i boliger med el til opvarmning.

Fjernvarme

Fjernvarme: 0,7 kr./kWh

Fjernvarmeprisen er et vægtet gennemsnit fra den seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet. Statistikken opdateres typisk 2 gange om året. Prisen dækker både variable og faste afgifter.

Naturgas

Naturgas: 18 kr./m3

Gasprisen er summen af 2 ting:

  1. Gennemsnit for gasprisen i oktober og november 2022 og den forventede markedspris for gas i december 2022 (Kilde: Energistyrelsen)
  2. Gennemsnitlige udgifter til distribution og tarifer (Kilde: Forsyningstilsynet)
Olie

Olie: 18 kr./liter

Kilde: DrivkraftDanmark - gennemsnit af priser for oktober og november 2022

Træpiller

Træpiller: 6.850 kr./ton

Kilde: Biobrændselsforeningen - gennemsnit af priser for oktober og november 2022

Brænde

Brænde: 5.630 kr./ton

Kilde: pricerunner.dk - gennemsnit af priser for oktober og november 2022

 

Langsigtede energipriser

Bruges til beregning af besparelse på investeringer som f.eks. skift af varmetype eller renovering af boligen. Priserne er et gennemsnit af den forventede pris over de næste 15 år.

El

El: 2,0 kr./kWh

Summen af 3 ting:

  1. Elprisen: Gennemsnit af den forventede markedspris for el i 2023 og Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022 (Kilde: Energistyrelsen)
  2. Gennemsnitlige udgifter til abonnementer og tarifer for en husholdning med et årsforbrug på 4000 kWh/år (Kilde: Forsyningstilsynet)
  3. Elafgift (Kilde: Skat)
El

El til opvarmning: 1,3 kr./kWh

Samme kilder som el, dog med en lavere afgift, der opnås for forbruget ud over 4.000 kWh/år i boliger med el til opvarmning.

Fjernvarme

Fjernvarme: 0,7 kr./kWh

Kilde: Forsyningstilsynets prisstatistik for 2022 samt gennemsnitspriser for 2020. Prisen dækker både variable og faste afgifter.

Naturgas

Naturgas: 9 kr./m3

Summen af 2 ting:

  1. Gasprisen: Gennemsnit af den forventede markedspris for gas i 2023 og Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022 (Kilde: Energistyrelsen)
  2. Distribution og tariffer (Kilder: Forsyningstilsynet og Evida)
Olie

Olie: 10 kr./liter

Kilder: DrivkraftDanmark - gennemsnit af priser for oktober og november 2022 og Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022

Træpiller

Træpiller: 2.987 kr./ton

Kilder: Biobrændselsforeningen - gennemsnit af priser for oktober og november 2022 og Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022

 

Om SparEnergi.dk