BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Om "Find dit energimærke"

"Find dit energimærke" viser, hvilket mærke dit hus har i dag, og hvilket mærke det kan opnå. Se også, hvilke forbedringer der bedst kan betale sig.

Det viser mærket

Energimærkeskalaen

Boligens nuværende energimærke er fremhævet på skalaen. Under ”BOLIGENS ENERGIMÆRKE” kan du se detaljer om boligen og hente energimærkningsrapporten som pdf. Det beregnede potentielle energimærke vises med pilen under skalaen.

Forbedringsforslagene

Det vil som regel ikke være rentabelt for dig at udføre alle forbedringer. Derfor har vi delt resultatet op i konsulentens anbefalinger, de rentable forslag og en liste med alle forslag.

Under de enkelte forbedringsforslag kan du både se besparelse og pris for at udføre forbedringen.

Rentable investeringer

Investeringen fremgår ved forbedringsforslaget, hvis investeringen er direkte rentabel. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen, inden komponenterne, der indgår i forbedringsforslaget, skal udskiftes igen. Forbedringsforslag, der ikke er direkte rentable, er dog typisk rentable at gennemføre i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

Tallene

Bemærk at besparelse og forbrug er beregnede beløb.

Alle investeringspriser – herunder priser på håndværkere – er fastsat af den energikonsulent, som har udarbejdet energimærket ud fra skøn og evt. brug af V&S Prisdata.

Bag om "Find dit energimærke"

Det er certificerede energimærkningsvirksomheder, der udarbejder energimærkningen. Hvis du finder fejl eller mangler i din energimærkning, så henvend dig til den virksomhed, som har udarbejdet den. Du finder virksomhedens kontaktoplysninger i energimærkningsrapporten, som du kan hente øverst på siden.

Forbehold

Indholdet på Find dit energimærke er alene til orientering. Energistyrelsen bestræber sig på at sikre, at indhold og funktioner på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere det og påtager sig intet ansvar for fejl og mangler.

Energimærkerne er publiceret af Energistyrelsen på baggrund af data fra energimærkningsrapporten, som anses for troværdig. Disse data er dog ikke uafhængigt bekræftet. Data, beregninger, vurderinger og estimater bygger altså alene på oplysninger fra energimærkningsrapporter og kan ikke betragtes som andet.

Siden er opdateret 13.03.2019 Kommentér denne side Til top